Bedřich Provazník

Ke svátku sv. Václava

Milí farníci, sestry a bratři,

pozdravuji Vás všechny v další části liturgického roku v okruhu slavnosti sv. Václava. Chci se s Vámi podělit o starost, kterou nosím stále v srdci, a myslím si, že je totéž i Vaší starostí.

Jde stále o jedno: Jak žít prakticky a dobře křesťanský život v současných okolnostech života a co dělat pro to, aby křesťanská víra se předávala dál a mohli se s ní seznámit a přijmout ji další.

Velikonoční přání (2006)

Velikonoční

Nic nechtít
a všechno dát
Být jako zrno
skryté v zemi
vydat se do krajnosti
A potom zemřít
v pravý čas
a proměnit se v nový klas
Být rozemlet
a jako živý chléb
posílit putující
na cestě každodenní

Být jako zrno
skryté v zemi
vydat se do krajnosti
A přitom beze smutku
radost rozdávat
a s celým vesmírem
každý den
zazpívat vděčně
ALLELUJA

Josef Veselý

Vánoční přání (2005)

Přišel láskou zmapovat svět
Má moc z duší vysát jed trpkých smutků
Chce obnovit rozbitý obraz lidství zraněného
Denně všem nabízí internetové spojení mezi nebem a zemí
Slova a činy tvé dovede naladit na kosmickou harmonii
Nad propastí našich vin vybudoval viadukty smíření a pokoje
A přesto svět jde dál od ničeho k ničemu
Člověk kazisvět má stále zelenou
Rafiky světa ukazují za pět minut dvanáct
Moc času nezbývá
Pospěš si k Betlému k tomu jenž od ŽIVOTA klíče má
.

P J. Veselý

Biřmování v Ostrovačicích (1995)

Drazí farníci,

jak jistě víte, bude se konat v naší farnosti mimořádná událost - v neděli 17. září t. r. v 15 hod. udělí náš otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování našim biřmovancům. Bude to jedinečná slavnost také z toho důvodu, že biskup do naší farnosti zavítá po 52 letech.
Bude to událost důležitá na prvním místě pro biřmovance, ale také pro celou farnost.

Seslání Ducha svatého - přání

Když se o letnicích na apoštoly vylil Duch svatý, ani jeden nezůstal sedět na své židli, aby vychutnával své vnitřní hnutí. Hnalo je to ven do ulic, a to s takovým nadšením, že se lidé ptali, co asi pili.

Louis Evely

Přání ve Svatém týdnu

Neptej se, člověče, na to. co trpíš ty, nýbrž co vytrpěl On. Z toho, co pro tebe učinil, poznej, jak si tě cenil.

Sv. Bernard z Clairvaux

Vánoce jsou nádherné svátky

Vánoce jsou nádherné svátky.
Pro toho, kdo chápe jejich pravou podstatu,
jsou opravdovými svátky radosti.
A to díky Bohu, který nás tolik miluje,
že nám dává ve zrození Ježíše spásu.
Díky Panně Marii, která přijímá Boží vůli
a skrze niž se zrození spásy pro nás uskutečňuje.

Velikonoční přání

R. Guardini napsal:

Pane, to je ta radostná zvěst, kterou jsi lidstvu přinesl:
že po každém Velkém pátku přicházejí Velikonoce.
Že každé utrpení je pramenem požehnání, ba i smrt sama je
semenem nového života každému, kdo se Tě nespustí.
Budeme-li s Tebou trpěti, budeme i s Tebou oslaveni.
Nauč nás všechny tomu rozuměti.

Pozdrav na začátku postu (1994)

MILÍ FARNÍCI,
Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. Je to doba vnitřní duchovní obnovy, větší soustředěnosti, nároku na vnitřní obrácení, očišťování od hříchů a smíření s bratry a sestrami.
Ať Vás nastávající řádky [farního zpravodaje] inspirují ke konkrétním rozhodnutím ve smyslu změny svého smýšlení a jednání.
Aby se nám všem dařilo uskutečňovat toto svatopostní předsevzetí, k tomu Vám žehná
Váš duchovní otec.

Subscribe to RSS - Bedřich Provazník