Josef Mokren

Ohlédnutí za přednáškou Marka Orko Váchy

V Říčanech se 20. ledna konala přednáška otce Marka Orko Váchy s názvem Chuť žít. Byl jsem mile překvapen, že sál v kulturním domě se zcela zaplnil.

Marek Vácha se zmínil např. o slepém žebrákovi. Slepý volá na Ježíše: „Smiluj se nade mnou“. Ježíš zastavuje a ptá se, co chce. „Prosím, chci vidět“. Kdyby se slepý neozval, Ježíš by prošel a nic by se nestalo. 

Další myšlenky:

Co znamená mít otevřené srdce

Snad se shodneme, že člověk, který má, nebo chce mít otevřené srdce, tak touží po boží lásce.

Rád bych se s vámi podělil o moji zkušenost. V mém dosavadním životě jsem prožil hodně těžkých ran, ale zároveň i spoustu radostí. Ta největší byla, když jsem ucítil hmatatelnou boží blízkost. Uvědomil jsem si, že kdybych neprožil těžké pády, opravdovou boží lásku bych možná nikdy nepoznal. Neznamená to ovšem, že pokud prožijeme nějakou bolest, tak automaticky dostaneme více lásky. To nestačí. Mě pomohly k odražení se ode dna a následně prožitou boží blízkost, dvě věci. 

Katolická charismatická konference 1995

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 13.-16. července 1995 v Českých Budějovicích

Dalo by se dlouze vyprávět o krásné atmosféře tohoto setkání, o jednotlivých přednáškách, o mši svaté, při které zaznívala chvála Páně v jazycích,... Našla by se řada myšlenek, které by bylo dobré zdůvodnit, ale na to zde není místo, a tak dvě myšlenky za všechny:

Iniciativy pro rodiny (1994)

Zpráva o informačním setkání v Olomouci

(19. 2. 1994)

Manželská setkání (1993)

Letos v červenci jsme společně prožili 7 krásných dní na Manželských setkáních v Ostravě-Porubě. Ten týden přinesl nám oběma i našemu vzájemnému vztahu tolik dobrého, že se chceme se všemi, kteří ještě o této akci neslyšeli, o naše zážitky podělit.

Subscribe to RSS - Josef Mokren