Zuzana Mokrenová

Katolická charismatická konference 1995

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 13.-16. července 1995 v Českých Budějovicích

Dalo by se dlouze vyprávět o krásné atmosféře tohoto setkání, o jednotlivých přednáškách, o mši svaté, při které zaznívala chvála Páně v jazycích,... Našla by se řada myšlenek, které by bylo dobré zdůvodnit, ale na to zde není místo, a tak dvě myšlenky za všechny:

Iniciativy pro rodiny (1994)

Zpráva o informačním setkání v Olomouci

(19. 2. 1994)

Manželská setkání (1993)

Letos v červenci jsme společně prožili 7 krásných dní na Manželských setkáních v Ostravě-Porubě. Ten týden přinesl nám oběma i našemu vzájemnému vztahu tolik dobrého, že se chceme se všemi, kteří ještě o této akci neslyšeli, o naše zážitky podělit.

Subscribe to RSS - Zuzana Mokrenová