Jana Pokorná

Beránek a velikonoční přání

Když Bůh po stvoření světa se zálibou a radostí pozoroval stvoření, všiml si jedné bytosti smutné a zamlklé: nevinný beránek.
Bůh viděl utrpení zarmouceného zvířete a zeptal se: „Co ti chybí?“‘ Beránek odvětil s povzdechem: „Jsem slabý a bezmocný, vydán týrání zvířat! Proč jsi mi nedal na obranu žádné zbraně? Ostatní mají špičaté rohy, ostré drápy, silné rypáky nebo jedovaté zuby. Mohou uletět, rychle utéci nebo se ponořit do vody. Jen já jsem bezbranný, vydaný svévoli nepřátel.“

Subscribe to RSS - Jana Pokorná