Olga Bílková

Duchovní výzva pro postní dobu

Po radostné zvěsti Narození Ježíše Krista, našeho Spasitele, se máme připravit důkladně na prožití Jeho spásné smrti na kříži a posléze nadějné Zmrtvýchvstání.

Abychom hluboce procítili a pochopili význam doby velikonoční, největších křesťanských svátků v roce, k tomu nám byla ustanovena doba půstu. Toto období má svůj veliký význam. Je to vlastně čas, kdy bychom se měli zklidnit po předcházející době zábav. Dá se přirovnat ke krásnému šatu, který vyměníme za oděv méně honosný, obyčejný. Postní období připomíná barvu šedou, barvu popela.

Hledání pokladu (1993)

1. července t. r. za přítomnosti pana faráře, sestry Helenky, některých rodičů a farníků se sešly děti a školní mládež z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic na zahradě fary k posezení u táboráku. Bylo to vlastně takové zakončení školního roku a vykročení do prázdnin.

Den dětí (1993)

V neděli 6. června t. r. za slunečného počasí uspořádali rodiče z manželského společenství odpoledne plné her a soutěží ke Dni dětí. Sportovní klání probíhalo na farské zahradě v Ostrovačicích za účasti dětí různých věkových kategorií od jednoho roku až po školáky třetích tříd.

Společenství (1993)

Od března letošního roku se skupina několika mladých manželských párů z naší farnosti, za účasti pana faráře schází ve čtvrtek večer jedenkrát za čtrnáct dnů na faře v Ostrovačicích.
Naše setkání se dělí na dvě podstatné části. V první z nich, v tzv.&nbspmodlitební, rozjímáme nad vybraným textem z Bible, sdělujeme ostatním ve skupině, co nás v textu oslovilo, následují chvály, díky, smír a prosby.

Subscribe to RSS - Olga Bílková