Divadlo

Legenda o svaté Anežce

19. listopadu 2017 se v kostele v Říčanech konalo divadelní představení místních dětí „Legenda o sv. Anežce“. Příběh sv. Anežky České zpracovala a textově připravila pí Ludmila Franzová. Dobové kostýmy ušila pí Ylona Rousková. Svým zpěvem hru doprovodila Sára Ondráčková. Účinkovalo 9 dětí, které předvedly nádherný výkon. Jistě dalo mnoho práce to všechno nacvičit a připravi! Po hře ještě následovalo krátké eucharistické požehnání. Kéž sv. Anežka Česká svou přímluvou doprovází celý náš národ!

Muzikál Gedeon v Ostrovačicích

V pátek 26. února 2016 se v Ostrovačicích konala výjimečná událost: Divadelní společnost Spojených farností Zbraslav představila farníkům Společenství Oříku muzikál „Gedeon“. Představení se konalo v ostrovačickém kostele a bylo doprovázeno pěknými písněmi, hudbou a pohybem. Jeho prostřednictvím jsme sledovali osudy starozákonního hrdiny Gedeona, jenž nás svým jednáním a činem vyzývá k rozhodnutí se pro Boha a k odvážnému boji pro víru.

Přítomní posluchači tak prožili krásný zážitek.

Gedeon

Dne 26. února 2016 se v Ostrovačicích konala výjimečná událost: Spojené farnosti (Zbraslav a spol.), přesněji řečeno tamní divadelní společnost pod vedením Luďka Strašáka, nám představily muzikál „Gedeon“. Představení se konalo v kostele a my jsme mohli skrze divadlo, doprovázené pěknými písněmi, sledovat osudy starozákonního hrdiny Gedeona, který pro nás vystoupil z dávné historie, aby nás pozval k rozhodnutí se pro Boha a k odvážnému boji pro víru. Pro mnohé z účastníků, zvláště pro přítomné biřmovance, se jednalo o krásný zážitek a výzvu k následování příkladu Gedeona.

Oskar a Růžová paní

Ve středu 9.11.2011 se několik našich farníků zúčastnilo avízovaného divadelního představení „Oskar a Růžová paní“.

Herci Klicperova divadla v Hradci Králové Jan Sklenář a Martina Eliášová představili příběh francouzského dramatika Erica Emmanuela Schmitta pojednávající o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho ošetřovatelky babi Růži.

Subscribe to RSS - Divadlo