OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 12 (18. 12. 2011)

Součástí tohoto zpravodaje je i článek "Děkanská pouť na Hostýn" od Markéty Ondráčkové. Článek není uveden níže (v seznamu článků), neboť byl na webových stránkách zveřejněn dříve.

Stručná reportáž z letního cestování po Albánii

Začátkem léta jsme se s dcerou vydaly na poznávací dovolenou tajuplným Balkánem. V Brně jsme čekaly na autobus. Pan průvodce běžel přes nádraží u Grandu v čeleši (albánský klobouk) a v tričku s nápisem Albánie a volal: „Kdo se mnou jede do Albánie?“. Tak jsme se „nalodili“ s ostatními cestovateli. Pan průvodce nás v autobuse přivítal na „taškařici, kterou prožijeme na Balkáně“. Ještě přisedli účastníci zájezdu v Hodoníně a Bratislavě a uháněli jsme Evropskou unií na hranice s Černou Horou.

Vzpomínka na P. Františka Vlacha

Dne 29. prosince letošního roku uplyne 40 let od úmrtí P. Františka Vlacha. Narodil se v roce 1912 v Drnovicích, vysvěcen na kněze byl v roce 1937. Farářem v Ostrovačicích a současně administrátorem ve Veverských Knínicích se stal v roce 1962. Je pochován na hřbitově v Ostrovačicích v samostatném hrobě. Věnujme mu tichou vzpomínku a modlitbu.

Náboženství pro dospělé ve školním roce 2011/12

Náš pan farář pokračuje ve výuce náboženství pro dospělé.

Po základních obecných informacích o Bibli nyní hovoříme o vybraných postavách ze Starého zákona, přičemž se dozvídáme něco o době, ve kterých žily, a o biblických knihách, kde se o nich hovoří.

Poté co jsme probírali 5 knih Mojžíšových a hovořili mj. o Ábelu a Kainovi, Sáře a Hagar, Judovi a jeho bratřích, Áronovi, Miriam a Jitrovi, v tomto školním roce budeme hovořit o knize Jozue, o následujících knihách Bible, především o jejich postavách.

Přání k životnímu výročí Vladimíra Kokolii

Dne 27. listopadu 2011 se dožil 55 let pan Vladimír Kokolia, ak. malíř, profesor AVU v Praze, obyvatel Veverských Knínic, náš farník. K tomuto životnímu výročí mu chceme popřát vše nejlepší, zdraví, úspěch a především Boží požehnání. Při té příležitosti mu taky děkujeme za veškerou pomoc ve farnosti, spojenou především s tvorbou našich webových stránek.

Nezastupitelná role prarodičů při výchově dětí

Stali jsme se seniory = jsme dědeček a babička. Víme, kolik radosti, hrdosti, ba i pýchy, ale také obav, starostí i úzkostí nám naše prarodičovství přináší.

Jan Sokol napsal, že "psychologové znovu objevili důležitost vztahu dětí s prarodiči" a zdůrazňují jeho význam. Děti mají v prarodičích další blízké osoby, které jim předávají společný svět hodnot, vztahů a souvislostí. Dětem se tak velmi rozšiřuje jejich horizont.

Blahopřání P. Dominiku M. Eremiášovi k významnému životnímu jubileu

Vážený a milý pane faráři Dominiku!

V době, kdy jste slavil své 50. narozeniny – 2. listopadu – vzpomněli jsme si na Vás jako na vlídného a laskavého kněze, který před několika lety kromě svých farností, obětavě navštěvoval i naše farnosti.

Vánoce 2011

Milí přátelé,

na Vánoce si lidé přejí vše dobré. Usmívají se na sebe, jsou na sebe hodnější než jindy, dávají si dárky. Tam, kde je válka, se uzavírá alespoň na pár hodin příměří, přestává se střílet a vraždit. V zemích označovaných jako První svět, kam jsou zahrnovány krajiny západní Evropy, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, znějí už měsíc před Vánocemi koledy z rádia, televize i z amplionů obchodních domů a jiných veřejných budov a prostor.

Příjemné setkání na prahu adventu

Advent je pro nás dobou očekávání příchodu Krista, dobou, kdy bychom se měli přibližovat k druhým. Měli bychom mít dostatečně otevřené ruce, srdce, oči, být druhým nablízku a nabídnout jim teplo našeho srdce.

Když jsme letos setkání připravovali, měli jsme na mysli právě toto. Vůbec nešlo o soutěž, ve které vyhraje majitel nejkrásnějšího adventního věnce. Chtěli jsme vytvořit společenství, ve kterém nám bude dobře a kde si společně připomeneme začátek nového církevního roku. Advent je přece dobou setkávání, klidu, dobou, kdy si uděláme čas hlavně pro druhé.

Na půlnoční

Ticho a sníh,
dech vánku ve větvích

Modravý třpyt
z dálek vesmírných

hluboký spánek
v závějích

Na konci cesty lesní chrám,

Vánoční pozdrav 2011

Milí farníci,

chtěl bych Vás srdečně pozdravit na samém konci doby adventní a popřát Vám všechno nejlepší při příležitosti nadcházejících svátků vánočních.

V době adventní jsme slyšeli nádherné texty o tom, jaké to bude, až přijde Mesiáš.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 12 (18. 12. 2011)