Maďarsko

Ohlédnutí za farním zájezdem do Ostřihomi

Mozaika postřehů a vzpomínek pro účastníky i pro ty, co zůstali doma

V rámci letošního farního zájezdu jsme se v sobotu 4. června vydali na východ. Cílem bylo zhruba 300 km vzdálené maďarské město Esztergom (česky Ostřihom) ležící na pravém břehu Dunaje v místech, kde tato řeka opouští svůj dosavadní převážně východní směr a téměř v pravém úhlu se ve dvou navazujících velkých obloucích obrací k jihu. Pro úplnost nutno dodat, že Dunaj už od Bratislavy tvoří přirozenou hranici mezi Maďarskem a Slovenskem, na protilehlém břehu se zde rozkládá slovenské město Štúrovo.

Ostřihom 2011

V sobotu 4. června 2011 jsme byli na farním výletě v Ostřihomi, kde se nachází největší maďarská bazilika sv. Štěpána, a taky v lázních Čalovo.

Vyjeli jsme velmi brzy ráno. Byl krásný slunečný a velmi teplý den. Paní průvodkyně Hladká nás zasvěceně provázela celým zájezdem.

Výlet do Ostřihomi

04.06.2011 - 04:00

V sobotu 4. června se uskuteční farní výlet do Ostřihomi a lázní Čalovo. Na výlet pojedeme autobusem s cestovní kanceláří CK Hladký.

Ostřihom

Ostřihom (maďarsky Esztergom, německy Gran a latinsky Strigonium) je město v severním Maďarsku.

Subscribe to RSS - Maďarsko