OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 13 (1. 4. 2012)

Andělé na zemi...

Nedávno se mi dostalo do rukou přání, na něm byla fotka člověka, k ní přikreslena křídla a pod tím napsáno: „TOHLE JE MŮJ ANDĚL NA ZEMI“. Bylo to jakési vyznání a pocta blízkému příteli. V té chvíli jsem začala uvažovat o andělech na zemi. Jak vypadají, co dělají, jestli existují. A když ano, zda bych takového anděla vůbec poznala.

Podle mě je anděl bytost, která nás chrání, bdí nad námi, důvěřujeme jí, nebojíme se jí svěřit. O andělech asi málokdo z nás pochybuje, ale můžeme potkat takového anděla i na Zemi?

10 rad pro šťastné manželství

 1. Nikdy se nehněvejte oba současně.
 2. Nikdy na sebe nekřičte (neječte, nevřískejte), pokud nehoří dům.
 3. Pokud musí jeden z vás vyhrát hádku, ať je to váš partner/partnerka.
 4. Pokud musíte kritizovat, dělejte to s láskou.
 5. Nikdy nevytahujte věci z minulosti.
 6. Raději se vzdejte celého světa, než jeden druhého.
 7. Nikdy nechoďte spát s nedořešenou hádkou.
 8. Alespoň jedenkrát za den povězte partnerovi/partnerce laskavé a zdvořilé slovo.
 9. Pokud jste udělali něco nesprávného, uznejte to a požádejte o odpuštění.

10 rad pro šťastné manželství

 1. Nikdy se nehněvejte oba současně.
 2. Nikdy na sebe nekřičte (neječte, nevřískejte), pokud nehoří dům.
 3. Pokud musí jeden z vás vyhrát hádku, ať je to váš partner/partnerka.
 4. Pokud musíte kritizovat, dělejte to s láskou.
 5. Nikdy nevytahujte věci z minulosti.
 6. Raději se vzdejte celého světa, než jeden druhého.
 7. Nikdy nechoďte spát s nedořešenou hádkou.
 8. Alespoň jedenkrát za den povězte partnerovi/partnerce laskavé a zdvořilé slovo.
 9. Pokud jste udělali něco nesprávného, uznejte to a požádejte o odpuštění.
24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Vychovávej jako Don Bosco

Názvy některých kapitol

 • Laskavé slovo maminky
 • Výchova je záležitostí srdce.
 • Je možné prožít rodičovství ve spěchu?
 • Když se dítě špatně chová

Typ pro rodiče, jak účinně napomínat

 • V některých chvílích bychom nejraději naložili s dětmi tak, jako s nevyžádanou zásilkou – vrátili bychom je zpět odesílateli.

Babí léto v západních Čechách

V září loňského roku jsem se poprvé v životě (a kdoví, jestli ne naposledy) dostala na léčebný pobyt v Mariánských Lázních. Byť posílena duchovní vzpruhou z pouti na posvátný Velehrad z konce srpna jsem přece jen s těžkým srdcem zanechala celou rodinu jejímu osudu a vydala se na cestu do kouta naší republiky, který byl pro mne velkou neznámou.

Hildegard Burjan

Velká rakouská žena vyhlášena za blahoslavenou 29. ledna 2012 ve Vídni

Mám velký respekt k tomu, jak blahoslavená Hildegard Burjan (1883 – 1933) žila a co svým životem zanechala dalším generacím. Chci si jí vážit a těšit se z toho, jaká byla. Dá se to shrnout stručně takto:

Z mého pobytu v Jáchymově

V Jáchymově jsem byla 3 týdny na léčení. Město leží v hlubokém údolí na úpatí Krušných hor, které mají svůj název odvozen od toho, že se zde „krušilo“ (dobývalo) stříbro. Jáchymovský stříbrný revír byl nejvýznamnější na světě a samotný Jáchymov byl v r. 1533 druhým nejlidnatějším městem po Praze v Čechách (18 tisíc obyvatel). Hraběcí rodina Šliků, která tuto oblast vlastnila, razila dokonce od r. 1616 vlastní mince – tolary (podle nich byla později pojmenována jedna z nejúspěšnějších světových měn – dolar).

Arcibiskup Duka kardinálem

V uplynulých dnech a týdnech jsme byli svědky mimořádně radostné události, která se úzce dotkla české katolické církve. Arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka byl papežem Benediktem XVI. povýšen do kardinálské hodnosti, čímž ho Svatý otec začlenil do sboru svých nejbližších spolupracovníků.

Své rozhodnutí jmenovat 22 nových kardinálů oznámil papež Benedikt XVI. při sváteční promluvě o Slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012.

Významné životní výročí Mons. Jiřího Mikuláška

Generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek se 5. února 2012 dožil 70 let. Své narozeniny oslavil ve středu 1. února t. r. mší sv. v katedrále na Petrově se svými spolubratry, s biskupy, arcibiskupem Janem Graubnerem i se zástupy věřících, kteří se bohoslužby účastnily. Z homilie, kterou pronesl biskup Josef Hrdlička z Olomouce, přinášíme jen část projevu, kterým se obracel k spolubratru v kněžské službě.

Sedmdesátiny biskupa Josefa Hrdličky

Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký se letos 19. ledna dožil sedmdesáti let

Půst 2012 v našich farnostech

1. V každém z našich tří kostelů probíhá během postní doby v neděli pobožnost křížové cesty.

2. Děti s pomocí katechetek, a někdy i maminek, znázorňují v kostele na nástěnkách postup postní dobou.

3. Klub aktivních seniorů našich 3 obcí se sešel 14. března dopoledne ve farním centru. Probírala se kniha o knězi Janu Bulovi, chystal se zájezd seniorů, měli jsme desetiminutovku nenáročných cviků, vzpomínalo se na starší a nemocné přátele, promítáním fotografií jsme si přiblížili chystanou cestu skupiny farníků do Svaté země. Viz zde.

Dvanáctero poutníka

I.       Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti, pro který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene.

II.      Poutník si je vědom, že po dobu pouti i po ní vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaží se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká.

III.    Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.

Malé pozvání

Na výzvu otce biskupa Pavla Posáda při pohřbu pana faráře Bedřicha Provazníka vznikla tradice pravidelných setkávání farností a členů komunity Emmanuel u příležitosti narozenin otce Bedřicha.

I letos, dá-li Pán, se sejdeme v neděli 27. května 2012 v 15.00 u hrobu otce Bedřicha na hřbitově.

Na úvod agapé, které následuje na faře, nás mladí z komunity krátce seznámí s jednou, pro dnešek aktuální službou komunity - evangelizačními školami.

Pár slov k Roku biřmování

Blíží se vrchol letošního roku přípravy na cyrilometodějské výročí. Letošní rok je, jak víte všichni, rokem biřmování. V jeho centru je obnova svátosti biřmování o slavnosti Seslání Ducha svatého (27. května). Tuto obnovu provádíme každý rok, letos však se na tuto událost chceme zvlášť připravit a obnovit pak své biřmovací sliby co nejhlouběji a nejopravdověji.

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2012

Letos se již po jedenácté uskutečnila v našich farnostech Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků procházely obcemi a svým koledováním přispěly nemalou měrou k výsledné částce, která se vykoledovala v celé brněnské diecézi. A nejen to. Jako součást Oblastní charity Rajhrad se můžeme pyšnit nejvyšší vykoledovanou částkou v diecézi. V následujícím textu jsou jednak uvedeny projekty, které se z výtěžku sbírky podpoří, jednak výsledky vykoledovaných částek jednotlivých oblastních charit.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 13 (1. 4. 2012)