Jan Peňáz

Závěrečné hodnocení poutě 2021 a poděkování

V sobotu 28. 8. 2021 přišlo na Velehrad 130 pěších poutníků z 11 proudů. I s těmi, co dorazili individuálně nebo autobusy nás bylo něco málo přes dvě stě. Do celkového počtu je možně započítat i 50 poutníků, kteří už před týdnem 21. 8. 2021 přišli pěšky z Vranova n. Dyjí. Pět tam přijelo z Mladé Vožice, takže: 21. ročník měl 13 proudů a 180 pěších poutníků, navíc přibližně 70 individuálně příchozích.

Vyvrcholení poutě proběhlo v sobotu 28. 8. 2021 v bazilice:

Vzpomínka na poutníka Františka

Začátkem března zemřel ve věku 79 let na onemocnění covid-19 známý jezuitský kněz, chartista a velký poutník P. František Lízna. Na svém webu mu věnoval krátkou vzpomínku Mons. Jan Peňáz, jak jinak, vzpomíná především jako poutník na poutníka. Mírně upraveno a zkráceno. 

V knize Pouť za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny P. František Lízna strohým stylem zaznamenal zážitky z putování, při kterém L. P. 2012 urazil pěšky více než 1100 km.

Proč pěší pouť na Velehrad?

Po návratu z pěší pouti do Říma se mě lidé často ptali, kam vyrazíme na další pouť, jestli zase tam. Každý rok však nemůže být jako ten jubilejní dvoutisící, a do Říma se nedá chodit tak brzy po sobě. Proto jsme se v prvním roce nového tisíciletí na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - tedy 18. 1. 2001 - my, kteří jsme se díky Bohu vrátili od hrobů svatých apoštolů Petra a Pavla, na faře ve Znojmě dohodli, že budeme každý rok putovat pěšky na Velehrad, kde je Maria právě pod tímto jménem uctívána, a že pozveme i další.

Z velké pěší pouti do Cách 2014

Cáchy (Aachen) jsou průmyslové město v severním Porýní-Vestfálsku (téměř 300 tisíc obyvatel). Ve středověku to byl sídelní hrad (falc) Karla velikého (+ 814). Hlavním bodem Cách je osmiboký chrám Panny Marie, který dal postavit císař Karel Veliký kolem roku 800.

Karel IV., náš Otec vlasti, zahájil přístavbu kněžiště ve stylu Svaté kaple v Paříži. Dnes je tato takzvaná Chórová kaple větší než původní chrámová loď a na první pohled připomíná pražskou katedrálu. Dostavěna byla až v roce 1414 a letos má tedy kulaté výročí, podobně jako Karel Veliký.

Pouť je oživená budoucnost

Všichni asi známe oživenou historii. Jedni se oblečou do francouzských uniforem, jiní do ruských, seženou staré zbraně, naučí se povely v cizí řeči a vydají se ke Slavkovu, přesně na ta místa, kde bojoval Napoleon. Jinde si zase můžete sednout za hrnčířský kruh a pod dohledem mistra pracovat s hlínou a doma pak pít kávu z vlastního hrnečku. Lidé jsou rádi, že osobně prožili to, o čem se učili v dějepisu anebo viděli ve filmech.

Dvanáctero poutníka

I.       Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti, pro který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene.

II.      Poutník si je vědom, že po dobu pouti i po ní vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaží se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká.

III.    Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.

Subscribe to RSS - Jan Peňáz