Znojmo

Poutní zájezd do Znojma a okolí

9. června 2012 podnikly naše farnosti Ostrovačice-Říčany a Vev. Knínice poutní zájezd do Znojma a Laa. Nejdříve se rozhodovalo mezi třemi návrhy – Turzovka, Znojmo a okolí, Třebíč. Nakonec nejvíce hlasů získalo Znojmo a Laa, protože se zájezdu účastnily i rodiny s dětmi.

Mé vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka

Mé vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka
vyvolané zájezdem do Znojma

Na jaře proběhla v našich farnostech anketa o určení cíle letošního farního zájezdu. Měl jsem radost, když pan farář oznámil, že většina do ankety zapojených farníků dává přednost cestě do Znojma (s následnou návštěvou akvaparku v rakouském Laa). První zastavení se mělo konat v Příměticích, kde je pochován náš dlouholetý farář P. Vladislav Dvořák.

Má radost z tohoto výsledku ankety měla dva zcela osobní důvody:

Farní zájezd do Znojma a Laa

Každoročně konáme v našich farnostech nějaký větší výlet, kterému říkáme zájezd nebo pouť - ve skutečnosti je to obojí: poznávací a odpočinkový zájezd, spojený s modlitbami, mší sv. a jiným duchovním programem. Letos jsme se vypravili do Znojma a blízkého městečka v Rakousku Laa.

Subscribe to RSS - Znojmo