OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 14 (23. 9. 2012)

Poznej náš kostel

Před třemi roky jsme ve Veverských Knínicích slavili 750 let trvání farnosti. Historickým svědkem této křesťanské epochy je kostel sv. Mikuláše, postavený v druhé polovině 13. století. Při přesnějším určení roku se dá s velkou věrohodností vycházet z letopočtu 1259, který je v této souvislosti v některých starých listinách zmiňován.

Letos se k tomuto výročí vrátili společně zastupitelé obce a zástupci farního společenství. Na sobotu 19. května pro veřejnost připravili akci „Poznej náš kostel“.

Muzejní noc v mikroregionu Kahan

Po několikaleté úspěšné prezentaci Mikroregionu Kahan na lednových veletrzích cestovního ruchu Region tour na výstavišti v Brně, vznikla na začátku roku 2012 myšlenka připojit se k celorepublikové akci pořádání Muzejních nocí. V Mikroregionu Kahan, jehož členy jsou i Ostrovačice a Říčany, byly vytipovány památky a lokality, jimiž se můžeme pochlubit a prezentovat je návštěvníkům při této netradiční akci.

Jsou Lurdy ještě „aktuální“? Co na to Věda a Víra

Chtěl bych vám vyprávět příběh mého přítele, který se udál letošního jara. Budeme se v něm pohybovat v oblasti vědy i víry, které někdo považuje za nemožné slučovat. Prý jsou to zcela odlišné kategorie. Věda přece vždy požaduje hmatatelné důkazy, které prý víra nemůže dát. Zvláště ne dnes v „technické době“.

Mimo jiné, doporučoval bych přečíst knihu našeho předního astronoma a astrofyzika, doktora Jiřího Grygara, právě o Vědě a Víře.

Ale zpátky k našemu příběhu. Ten mladý muž, otec rodiny, se jmenuje – třeba Karel - pro zachování lékařského tajemství a soukromí.

O důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích

V roce 2007 jsem v této rubrice Oříku psala o důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích.

Letos, po pěti letech, musím toto své konstatování opět potvrdit. Během své dlouhodobé hospitalizace ve FNB jsem znovu ocenila přítomnost těchto „andělů“ na zemi. V mém případě to byla sestra Hanka Kostková, která ve FNB nyní působí. Vlídná, milá, chápající, i v době letošních extrémních veder běhající po všech pavilonech nemocnice a přinášející útěchu a Tělo Páně těm, co jsou odkázáni na její službu.

Různí mučedníci

Pod silným dojmem z výstavy o životě a smrti mladého kněze - mučedníka Jana Buly v našem kostele se mi vrátily vzpomínky na léta, kdy žil a pro svoji nadšenou práci, zvláště mezi mládeží, musel vytrpět nepopsatelné mučení rukama zvrhlých vyšetřovatelů, než došlo k nespravedlivému rozsudku k smrti oběšením, když během vyšetřovací doby fyzickým i psychickým týráním změnili podobu krásného mladíka v trosku.

Nebylo možné ukázat člověka změněného k nepoznání, který by na veřejnosti svědčil o tom, co se s ním za zdmi vězení dělo.

Mé vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka

Mé vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka
vyvolané zájezdem do Znojma

Na jaře proběhla v našich farnostech anketa o určení cíle letošního farního zájezdu. Měl jsem radost, když pan farář oznámil, že většina do ankety zapojených farníků dává přednost cestě do Znojma (s následnou návštěvou akvaparku v rakouském Laa). První zastavení se mělo konat v Příměticích, kde je pochován náš dlouholetý farář P. Vladislav Dvořák.

Má radost z tohoto výsledku ankety měla dva zcela osobní důvody:

Vzpomínka na P. Františka Vlacha

Letos vzpomínáme 100. výročí narození P. Františka Vlacha (nar. 30. října 1912), administrátora v Ostrovačicích a ve Veverských Knínicích. Působil zde řadu let do roku 1971 a je pochovaný na ostrovačickém hřbitově v blízkosti hlavního hrobu benediktinů. Po více jak 40 letech se mi vybavují některé epizody z jeho a našeho života.

Přání k 5. výročí

LETOS 1. LISTOPADU UPLYNE 5 LET,
CO DO NAŠICH FARNOSTÍ NASTOUPIL P. LUDVÍK BRADÁČ.

DĚKUJEME ZA JEHO OBĚTAVOU SLUŽBU A
PŘEJEME MU POSILU MATKY BOŽÍ, DUCHA SVATÉHO,
A PODPORU VŠECH SVATÝCH PATRONŮ NAŠICH TŘÍ KOSTELŮ.

VDĚČNÍ FARNÍCI Z OSTROVAČIC, ŘÍČAN A VEVERSKÝCH KNÍNIC

Dvě noci na Golgotě

Dvě noci na Golgotě
s Marií Pannou
Matkou Sedmibolestnou

Soumrak již pohasl,

snesla se noc
a tma ze všech nejtemnější

zahalila kraj.

Rozhostilo se ticho na Golgotě
pod nebem bezhvězdným.

Jen v očích Marie
jak hvězdy na nebi slzy se třpytí,

ve chvějivém světle olejové lampičky
na okně postavené.

Tam kdesi ve tmě,

v malém prostoru hrobním,
na kamenném loži

Zářijový pozdrav 2012

Milí farníci, přátelé!

Dostává se Vám do rukou nové číslo našeho farního zpravodaje, a to v obvyklou dobu v měsíci září, v tomto krásném měsíci, jak mi jistě dají za pravdu všichni (až na školáky, kteří pravděpodobně budou mít vůči tomuto měsíci nějakou tu námitku).

Do krásného měsíce září patří teplo babího léta, radost žní i dožínek a oslava narození Panny Marie, té, která dala světu Ježíše Krista, plod svého života.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 14 (23. 9. 2012)