Kostely

Vzkaz budoucím generacím

Zveřejňujeme text listiny, která byla při loňských opravách ostrovačického kostela vložena do báně na věži. Text byl koncipován jako vzkaz budoucím generacím, ale věříme, že i současné občany zajímá, jaký vzkaz jsme do věže vlastně vložili.

Milí přátelé, ostrovačičtí v budoucnosti!

Tuto listinu vkládáme do nově opravené střechy věže kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích jako připomínku naší doby, ve které žijeme – začátku 21. století, konce roku 2017.

Tajemství věže ostrovačického kostela

Rok 2017 je pro ostrovačický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava vpravdě historický. A nejenom pro něj, ale i pro nás, kteří jsme mohli být svědky události, která se odehrává naprosto výjimečně – po několika stoletích totiž byla snesena původní barokní střecha a nahrazena novou replikou. Bohužel v historických dokumentech se prozatím nepodařilo nalézt, zda k něčemu podobnému již někdy v minulosti došlo, je tedy možné, že původní dřevěné trámy byly na věž umístěny již v době, kdy byla zvyšována. Kdy to však bylo, není také zcela jasné.

Opravy kostela v Ostrovačicích v roce 2016

Jak je to s opravou kostela v Ostrovačicích? Tak se mnozí farníci ptají a smyslem tohoto článku je udělat v tom trochu pořádek.

Opravy ostrovačického kostela

Jak jste si jistě sami povšimli, probíhaly na kostele sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích v roce 2013 drobné stavební práce, které jsou však velmi významným zásahem zajišťujícím ochranu této památky do budoucna.

Hromosvody pro ostrovačický kostel

Pár let to nevypadalo dobře pro náš kostel v Ostrovačicích – věděli jsme, že hromosvody jsou v „havarijním stavu“, vlastně nefunkční a nemohli jsme s tím nic udělat. Jen jsme se modlili, aby se nic nestalo. Letos, Bohu díky a taky díky štědrosti Městyse Ostrovačice, jsme mohli hromosvody pořídit.

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Každý, kdo prochází kolem kostela a sousoší sv. Jana Nepomuckého, si určitě všiml, že koncem května letošního roku zmizela i druhá socha andílka zbožně vzhlížejícího k našemu národnímu světci. Naštěstí tentokrát to nebylo „zásluhou“ žádného nenechavce a zloděje, ale socha byla převezena do ateliéru. Důvod jejího sundání byl jediný – výroba kopie druhého andílka, od jehož krádeže uplynulo v květnu rovných 10 let. Také z tohoto důvodu jsem navrhl Zastupitelstvu městyse Ostrovačice restaurování celého krásného barokního sousoší z roku 1766.

Poznej náš kostel

Před třemi roky jsme ve Veverských Knínicích slavili 750 let trvání farnosti. Historickým svědkem této křesťanské epochy je kostel sv. Mikuláše, postavený v druhé polovině 13. století. Při přesnějším určení roku se dá s velkou věrohodností vycházet z letopočtu 1259, který je v této souvislosti v některých starých listinách zmiňován.

Letos se k tomuto výročí vrátili společně zastupitelé obce a zástupci farního společenství. Na sobotu 19. května pro veřejnost připravili akci „Poznej náš kostel“.

Muzejní noc v mikroregionu Kahan

Po několikaleté úspěšné prezentaci Mikroregionu Kahan na lednových veletrzích cestovního ruchu Region tour na výstavišti v Brně, vznikla na začátku roku 2012 myšlenka připojit se k celorepublikové akci pořádání Muzejních nocí. V Mikroregionu Kahan, jehož členy jsou i Ostrovačice a Říčany, byly vytipovány památky a lokality, jimiž se můžeme pochlubit a prezentovat je návštěvníkům při této netradiční akci.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel je nejvýznamnější památkou obce Veverské Knínice. Je to  farní kostel veverskokníničské farnosti a je zasvěcen sv. Mikuláši. Stojí na mírné vyvýšenině při vjezdu do Knínic ve východní části obce.

Popis kostela

Původní stavba kostela byla gotická, o čemž svědčí výše zmíněný zachovalý vstupní portál na severní straně chrámové lodi. Nynější renesanční podoba kostela pochází z poloviny 18. století.

Kostel sv. Petra a sv. Pavla

Kostel je nejvýznamnější památkou obce Říčany. Je zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Jedná se o filiální kostel ostrovačické farnosti.

Popis kostela

Stavba nového kostela je 26 m dlouhá, 10 m široká a věž dosahuje výšky 32 m. Vnitřek chrámu je světlý, vzdušný a působí přívětivým dojmem. Hlavní oltář je dřevěný, často opravovaný a ozdobovaný, obsahuje ostatky sv. mučedníků Amantia a Adaukty. Nad hlavním oltářem visí obraz, který představuje loučení sv. Petra a Pavla.

Kostel sv. Václava a sv. Jana Křtitele

Kostel (spolu s farou) je nejvýznamnější památkou městyse Ostrovačice. Je zasvěcen sv. Václavu a sv. Janu Křtiteli. Jedná se o farní kostel ostrovačické farnosti.

Slohové určení

základy presbytáře: z 12. - 13. století
původní stavba s věží: konec 17. století (ranné baroko)
rozšíření lodi a kaple sv. Barbory: rok 1718 (baroko)
přístavek chrámové předsíně: 1803 (klasicismus)

Subscribe to RSS - Kostely