Říčanské výročí

Říčanské výročí prožité jinak

Na to velké letošní výročí 250 let od posvěcení říčanského kostela jsem se připravoval spolu se svými dobrými farníky z Říčan. Díky jejich pomoci a dobrotě Pána jsem z toho byl někdy o něco méně nervózní, přesto jsem se bál, jak to všechno dopadne.

Podrobněji o výstavě…

V rámci vyvrcholení oslav se konala ve zdejší základní škole malá výstava o životě a činnosti našeho farního společenství. Asi na 10 nástěnných tabulích bylo shrnuto dění v naší farnosti. Od opravy zdejšího kostela, kapličky a dalších kulturních památek až po samotný hřbitov, na kterém se ještě v příštím roce bude s opravami pokračovat. Chtěli jsme našim občanům přiblížit život farního společenství Ostrovačice – Říčany – Veverské Knínice.

250. výročí

9. října 1763 na svátek sv. Havla byl posvěcen nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Říčanech.

Končící rok 2013 jsme prožívali v duchu oslav toho 250. výročí. S ročním předstihem jsme začali setkáním farní rady a úvahami, jak důstojně toto výročí oslavit. Nejdříve jsme připravili brožurku, v níž jsou shrnuty základní informace o kostele a farnosti.

Letos slavíme také 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, takže náš kostel byl posvěcen při 900. výročí jejich příchodu.

Slavnost 250. výročí posvěcení kostela v Říčanech

Již celý rok oslavujeme náš říčanský kostel a děkujeme Bohu za tento veliký dar. Speciální byly především letošní oslavy patronů kostela, sv. Petra a Pavla.

Nyní však přišlo vlastní výročí: v sobotu 12. října 2013 jsme oslavili to, co se stalo před 250 lety. Naši předkové postavili krásný kostel a poté byl posvěcen, dne 9. října 1763.

Příběh staré říčanské křtitelnice…

,,Dávno, dávno je tomu…“ co na malém vršku nad říčanskou dědinou stával malý kostelíček. (první historická zmínka o něm je již v r. 1349). Kostelíček byl obehnaný hradbami a byl farní. Fara stála na jižní straně panského dvora.

A ve farním kostelíku byla křtitelnice. Krásná, z pískovce. Její hlavice byla vyzdobena vydlabaným zobrazením poklesku prvních lidí.

Návštěva biskupa Pavla

Pár dní před naší poutí nás otec Ludvík překvapil zprávou, že v neděli 23. 6. za námi do Říčan přijede biskup Pavel Posád. Byl to jeden z milých dárků k našemu letošnímu významnému výročí říčanského kostela.

Biskup Pavel přijel na odpolední požehnání. Hned, když vkročil do kostela, nás objal svojí srdečností a laskavostí. Bylo vidět a slyšet, že to není žádný „suchar“. Vše proběhlo podle plánu, biskup Pavel nám přítomným udělil požehnání, a aby s námi navázal kontakt, dal nám možnost jedné otázky. Nastala chvíle ticha a já čekala, kdo si dodá odvahy a zeptá se.

Chvála pořadatelům

Každý rok se těším na konec června, kdy je nejenom konec školního roku, ale také pouť v Říčanech. V letošním roce však byla tato tradice doplněna o velmi zajímavou akci – Den otevřených dveří kostela.

Jako kluci jsme často přemýšleli, co v té věži vlastně je, jak vypadají zvony a hlavně, jaký je z kostela rozhled. Letos se mi splnil sen a vše jsem si mohl prohlédnout i s velmi poutavým výkladem organizátorů, a to nejen o současnosti, ale i o mnohdy pohnuté historii kostela či celé naší obce.

Pozdrav k říčanskému posvícení

Milí farníci, přátelé!

U jediného z našich tří kostelů známe přesné datum jeho posvěcení: Říčanský kostel byl posvěcen 9. 10. 1763. Již za pár dní budeme slavit krásné kulaté výročí jeho posvěcení – 250 let!

Naši předkové s mnoha oběťmi – velikou pracovní námahou i peněžními dary – postavili tento kostel. Ten však nemohl být hned použit k bohoslužbám. Nejprve musel být slavnostním způsobem vyjmut ze světské sféry a posvěcením vyčleněn pro služby Bohu. Jak ono posvěcení u nás před 250 roky vypadalo, nevíme přesně. Možná takto:

Výstava v kostele

Obětaví farníci pod vedením paní Ludmily Franzové posbírali a případně oskenovali staré fotografie i jiné historické materiály týkající se říčanského kostela. Toto vše na dvou velkých panelech si mohli návštěvníci kostela prohlédnout, případně se třeba podivit či zasmát tomu, jak kdo kdysi vypadal.

Pouť v Říčanech 2013

Letošní pouť v Říčanech byla zvlášť bohatá a slavná – je to proto, že v roce (2013) slavíme 250. výročí posvěcení našeho kostela! Právě proto jsme svátek našich patronů oslavili zvlášť slavnostně.

Příprava na slavnost probíhala na dvou rovinách: uklízeli jsme kostel, ale přitom nezapomněli prosit Pána o jeho požehnání, bez něhož by všechno co děláme bylo zbytečné. Nezapomenutelné v tomto kontextu bylo eucharistické požehnání, které vedl o. biskup Pavel Posád.

Slavnost sv. Petra a Pavla 2013

29.06.2013 - 09:00

V kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech oslavíme své patrony mší sv. v 9 hodin. Během dne pak bude kostel otevřen pro ty, kdo si ho budou chtít prohlédnout, včetně věže (doba otevření kostela bude včas zveřejněna). Více informací naleznete zde.

Významné výročí

9. října letošního roku uplyne 250 let od vysvěcení našeho kostela sv. Petra a Pavla. Jeho zbudování a posvěcení v roce 1763 bylo vyvrcholením snah našich předků.

Hlavní oslavy tohoto výročí proběhnou ve dvou dnech:

Sobota 29. června, kdy je svátek sv. Petra a Pavla, patronů našeho kostela, bude Den otevřeného kostela.

Vánoční pozdrav 2012

Milí farníci,

za pár dní o Vánocích budeme oslavovat narození našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod k nám před 2000 roky změnil celou zemi. Začala platit nová smlouva, vstoupili jsme do nového zákona, nastal nový věk (ne ten, o kterém hovoří současné nekřesťanské hnutí New Age).

Subscribe to RSS - Říčanské výročí