OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 17 (28. 9. 2013)

Noc plná světla - premiéra opery

Světová premiéra opery Zdeňka Pololáníka Noc plná světla proběhla v Moravském divadle v Olomouci 28. června 2013.

Libreto podle námětu francouzského básníka přelomu 19. a 20. století Paula Claudela napsal Mons. Josef Hrdlička. Dirigentem orchestru byl Petr Šumník, režie se ujal pražský Michael Tarant.

Opera je koncipovaná jako dílo s duchovní tematikou a byla uvedena při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Je výzvou v dnešní době, z níž se kamsi vytratilo slovo oběť.

Můj strýček P. Ladislav Vybíral

Velmi rádi otiskujeme hrst autentických vzpomínek na pátera Ladislava Vybírala, faráře ve Veverských Knínicích v 50. letech minulého století. Zaslal nám je jeho synovec Ing. Alois Vybíral a souhlasil s otištěním. Je z nich patrno kouzlo a síla osobnosti P. Ladislava, který si také podle vzpomínek mnoha knínických pamětníků dokázal tehdy svým milým, vstřícným a odhodlaným chováním podmanit celou farnost. 
Panu ing. A. Vybíralovi moc děkujeme!

Příběh staré říčanské křtitelnice…

,,Dávno, dávno je tomu…“ co na malém vršku nad říčanskou dědinou stával malý kostelíček. (první historická zmínka o něm je již v r. 1349). Kostelíček byl obehnaný hradbami a byl farní. Fara stála na jižní straně panského dvora.

A ve farním kostelíku byla křtitelnice. Krásná, z pískovce. Její hlavice byla vyzdobena vydlabaným zobrazením poklesku prvních lidí.

Návštěva biskupa Pavla

Pár dní před naší poutí nás otec Ludvík překvapil zprávou, že v neděli 23. 6. za námi do Říčan přijede biskup Pavel Posád. Byl to jeden z milých dárků k našemu letošnímu významnému výročí říčanského kostela.

Biskup Pavel přijel na odpolední požehnání. Hned, když vkročil do kostela, nás objal svojí srdečností a laskavostí. Bylo vidět a slyšet, že to není žádný „suchar“. Vše proběhlo podle plánu, biskup Pavel nám přítomným udělil požehnání, a aby s námi navázal kontakt, dal nám možnost jedné otázky. Nastala chvíle ticha a já čekala, kdo si dodá odvahy a zeptá se.

Chvála pořadatelům

Každý rok se těším na konec června, kdy je nejenom konec školního roku, ale také pouť v Říčanech. V letošním roce však byla tato tradice doplněna o velmi zajímavou akci – Den otevřených dveří kostela.

Jako kluci jsme často přemýšleli, co v té věži vlastně je, jak vypadají zvony a hlavně, jaký je z kostela rozhled. Letos se mi splnil sen a vše jsem si mohl prohlédnout i s velmi poutavým výkladem organizátorů, a to nejen o současnosti, ale i o mnohdy pohnuté historii kostela či celé naší obce.

Pozdrav k říčanskému posvícení

Milí farníci, přátelé!

U jediného z našich tří kostelů známe přesné datum jeho posvěcení: Říčanský kostel byl posvěcen 9. 10. 1763. Již za pár dní budeme slavit krásné kulaté výročí jeho posvěcení – 250 let!

Naši předkové s mnoha oběťmi – velikou pracovní námahou i peněžními dary – postavili tento kostel. Ten však nemohl být hned použit k bohoslužbám. Nejprve musel být slavnostním způsobem vyjmut ze světské sféry a posvěcením vyčleněn pro služby Bohu. Jak ono posvěcení u nás před 250 roky vypadalo, nevíme přesně. Možná takto:

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 17 (28. 9. 2013)