Nelka Černá

Passau - tip na výlet

Ke konci prázdnin jsem byla s rodiči na výletě v Jižních Čechách. Mimo navštívení zámků a různých kulturních památek u nás, jsme také navštívili německé město Passau.

Město je známé jako  "město tří řek"  -  protékají zde řeky Dunaj, Inn a Ilz, které se na konci města stékají. Z Pasova pak pokračuje jenom řeka Dunaj – město opouští trojbarevný tok, který má za pěkného počasí nádherně rozpoznatelné barvy – Inn je šedozelený, Ilz téměř černý a Dunaj namodralý. Tři barevné pruhy jsou pak vidět ještě hodně daleko za Pasovem.

Moje 1. svaté přijímání

Dne 16. června 2013 (v krásný sluneční den) jsme v kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech slavili mši svatou, při které jsem poprvé přijala Tělo Páně.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom otci Ludvíkovi za krásnou slavnost, ale také za pečlivou přípravu, které se účastnily i děti z Veverských Knínic.

Velké díky patří i katechetce Zuzce, která mě (i ostatní děti) připravovala ke svatému přijímání, předávání vědomostí, trpělivost a otevření dětské mysli v cestě k Bohu. Přeji jí tímto hodně radosti a Božího požehnání při další práci s dětmi.

Subscribe to RSS - Nelka Černá