sv. Václav

Podzimní pozdrav

Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).

2. koncert festivalu Zdeňka Pololáníka v Tišnově 2013

2. koncert Festivalu Zdeňka Pololáníka se konal 29. září 2013 v klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Ještě před začátkem jsme v nádvoří kláštera s radostí konstatovali, že je nás více, z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, kteří jsme přišli vyslechnout krásnou hudbu a současně ukázat svou podporu našemu milému Zdeňku Pololáníkovi. 

Úvodní slovo 2008-2

Milí farníci, sestry a bratři,
dovolte mi, abych vás pozdravil v úvodu dalšího čísla našeho farního zpravodaje, při příležitosti slavnosti sv. Václava, patrona kostela v Ostrovačicích.
Když jsem přemýšlel, co bych vám řekl, napadla mě tato slova: OŘÍK, název našeho zpravodaje, a KŮŇ se sv. Václavem, patronem ostrovačického kostela.
My máme Oříka a sv. Václav měl koně, na kterém často a dobře jezdil.

Václav - panovník, mučedník, světec...

Od roku 2000 slavíme v České republice 28. září Den české státnosti jako připomínku smrti knížete a patrona české země sv. Václava. Takřka 11 století nás dělí ode dne jeho úmrtí. Většina nejstarších dochovaných údajů o jeho životě pochází z díla saského kronikáře Widukinda z Corvey a z dávných legend. V základních datech jeho života lze proto najít spoustu nesrovnalostí. Co tedy o něm víme? A co bychom vědět měli? Dovolte mi malé zamyšlení nad osobností tohoto, pro naše dějiny tolik významného muže.

Ke svátku sv. Václava

Milí farníci, sestry a bratři,

pozdravuji Vás všechny v další části liturgického roku v okruhu slavnosti sv. Václava. Chci se s Vámi podělit o starost, kterou nosím stále v srdci, a myslím si, že je totéž i Vaší starostí.

Jde stále o jedno: Jak žít prakticky a dobře křesťanský život v současných okolnostech života a co dělat pro to, aby křesťanská víra se předávala dál a mohli se s ní seznámit a přijmout ji další.

Třetí den návštěvy Sv. otce

- Mše sv. ve Staré Boleslavi
- Poselství mládeži
- Rozloučení na letišti v Praze

V pondělí 28. září slavil Benedikt XVI. ve Staré Boleslavi, v den umučení sv. Václava, mši svatou za přítomnosti domácích i zahraničních biskupů, kněží, jáhnů a desetitisíců věřících laiků.

Subscribe to RSS - sv. Václav