Vezmi a čti celou Bibli

Vezmi a čti celou Bibli v Ostrovačicích

Dvouletý projekt Vezmi a čti celou Bibli dospěl ke svému konci. V sobotu 17. 10. 2015 v 14 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně se uskutečnilo společné setkání těch, kdo se do tohoto projektu zapojili.

V našem farním společenství jsme si dne 13. listopadu 2015, dva dny před Dnem Bible, uspořádali vlastní setkání těch, kteří přečetli celou Bibli. Byla to především oslava Božího slova a vyjádření radosti z toho, že se nám podařilo celou Bibli přečíst – což je na jedné straně něco hezkého, ale současně i velmi náročného. Ale podařilo se nám to!

Vezmi a čti v srpnu 2015

Modlitba před čtením Bible

Bože, který oživuješ,
chci se vystavit působení tvého slova.
Otevři mé oči a uši,
abych tvému slovu rozuměl.
Otevři mé srdce,
aby se mne tvé slovo dotklo.
Otevři mé ruce,
aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné.
Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha.

Amen.

Vezmi a čti v červenci 2015

Modlitba před čtením Bible

Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno.
Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova.
Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání.

Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho.

Amen.

Vezmi a čti v červnu 2015

Modlitba před čtením Bible

Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka.
Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání,

které jsou v tobě ukryté.
Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky.

Amen.

Vezmi a čti v květnu 2015

Modlitba před čtením Bible

Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo.
Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu.
Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu.
Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků.
Amen.

Vezmi a čti v dubnu 2015

Modlitba před čtením Bible

Bože, který oživuješ,
chci se vystavit působení tvého slova.
Otevři mé oči a uši,
abych tvému slovu rozuměl.
Otevři mé srdce,
aby se mne tvé slovo dotklo.
Otevři mé ruce,
aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné.
Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha.

Amen.

Náboženství pro dospělé 8.5.2015

08.05.2015 - 14:45

V pátek 8.5.2015 v 18:45 bude "náboženství pro dospělé". Farníci, kteří se chtějí vzdělávat, a to zvláště v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

Vezmi a čti v březnu 2015

Modlitba před čtením Bible

Bože, který oživuješ,
chci se vystavit působení tvého slova.
Otevři mé oči a uši,
abych tvému slovu rozuměl.
Otevři mé srdce,
aby se mne tvé slovo dotklo.
Otevři mé ruce,
aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné.
Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha.

Amen.

Vezmi a čti v únoru 2015

Modlitba před čtením Bible

Bože, který oživuješ,
chci se vystavit působení tvého slova.
Otevři mé oči a uši,
abych tvému slovu rozuměl.
Otevři mé srdce,
aby se mne tvé slovo dotklo.
Otevři mé ruce,
aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné.
Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha.

Amen.

Vezmi a čti v lednu 2015

Modlitba před čtením Bible

Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova.
Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání.
Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho.

Amen.

Vezmi a čti v prosinci 2014

Modlitba před čtením Bible

Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté.

Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky.

Amen.

Vezmi a čti v listopadu 2014

Modlitba před čtením Bible

Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu.

Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu.

Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků.

Amen.

Vezmi a čti v říjnu 2014

Modlitba před čtením Bible

Bože, který oživuješ,
chci se vystavit působení tvého slova.
Otevři mé oči a uši,
abych tvému slovu rozuměl.
Otevři mé srdce,
aby se mne tvé slovo dotklo.
Otevři mé ruce,
aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné.
Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha.

Amen.

Vezmi a čti v září 2014

Modlitba před čtením Bible

Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno.
Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova.
Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání.

Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho.

Amen.

Vezmi a čti v srpnu 2014

Modlitba před čtením Bible

Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka.
Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání,

které jsou v tobě ukryté.
Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky.

Amen.

Stránky

Subscribe to RSS - Vezmi a čti celou Bibli