OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 18 (22. 12. 2013)

Opravy ostrovačického kostela

Jak jste si jistě sami povšimli, probíhaly na kostele sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích v roce 2013 drobné stavební práce, které jsou však velmi významným zásahem zajišťujícím ochranu této památky do budoucna.

Dušičková pobožnost v Říčanech

Letošní dušičková pobožnost v neděli 3. listopadu 2013 byla v Říčanech jiná než v předchozích letech. Předcházelo jí žehnání nově rozšířené části hřbitova a žehnání nové hřbitovní brány. Úvodní řeč pronesl starosta ing. Jan Studený a teprve pak jsme odešli k centrálnímu kříži hřbitova a modlili se za naše zemřelé. Účastníky neodradilo ani deštivé počasí. Ve chvíli zahájení jsme byli všichni pod deštníky. Po pobožnosti následovala prohlídka hřbitovní auly a celý průběh natáčela regionální televize Kahan.

Schola sv. Petra a Pavla v Říčanech

K 250. výročí posvěcení říčanského kostela vyšla brožurka, kde byly uvedeny seznamy lidí, kteří přispívali ke slávě našeho chrámu. Na doplnění uvádím seznam členů sboru, kteří v posledních 20 letech zpívali ke slávě Boží v říčanském kostele.

Nejstarší fotografii sboru pořídila Musica sacra v roce 1996 na Setkání chrámových sborů dětí a mládeže v kostele sv. Augustina v Brně. Druhá fotografie je ze zkoušky scholy při přípravě na koncert k poctě sv. Cecílie v Kralicích v listopadu 2013.

Podrobněji o výstavě…

V rámci vyvrcholení oslav se konala ve zdejší základní škole malá výstava o životě a činnosti našeho farního společenství. Asi na 10 nástěnných tabulích bylo shrnuto dění v naší farnosti. Od opravy zdejšího kostela, kapličky a dalších kulturních památek až po samotný hřbitov, na kterém se ještě v příštím roce bude s opravami pokračovat. Chtěli jsme našim občanům přiblížit život farního společenství Ostrovačice – Říčany – Veverské Knínice.

250. výročí

9. října 1763 na svátek sv. Havla byl posvěcen nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Říčanech.

Končící rok 2013 jsme prožívali v duchu oslav toho 250. výročí. S ročním předstihem jsme začali setkáním farní rady a úvahami, jak důstojně toto výročí oslavit. Nejdříve jsme připravili brožurku, v níž jsou shrnuty základní informace o kostele a farnosti.

Letos slavíme také 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, takže náš kostel byl posvěcen při 900. výročí jejich příchodu.

Setkání na faře

V kalendáři jsem měla sobotní odpoledne před první neděli adventní vyhrazeno pro již tradiční setkání v Ostrovačicích na faře.

Každý rok se velice těším právě na dobu adventní, na dobu očekávání, na dobu zklidnění, na dobu úklidu a zdobení duše i domova. Letos poprvé jsem ale pořád nějak nemohla chytit slinu. Nastoupila jsem do práce a kolotoč se asi trošku více roztočil.

V rámci úspory času jsem přemýšlela, zda nemám udělat věnečky doma po večerech a sobotní odpoledne tím pádem trávit úklidem. Místo toho jsem se vydala na faru. Proč?

Boží darování sebe sama

Štědrý den je za dveřmi. Mnohé dárky jsou už zabalené a čekají na úsměv a radost toho, komu jsou určeny. Jiné dárky zabalit nelze, nevejdou se do krabice…

V maličkém galilejském městečku Nazaretě stojí mladá ochotná dívka, připravená přijmout Dítě. Stává se novou Archou úmluvy, přijímající živoucí Boží Slovo, které má přijít na svět jako její syn, Immanuel (to je Bůh s námi), Ježíš, Jehošua (jehož jméno znamená Hospodin je vysvobození, spása, pomoc…). Bůh tu nepřichází člověka obdarovat jen něčím vnějším, on sám se stává darem, on sám je vysvobozením a spásou!

Pozdrav po skončení Roku víry

Milí farníci,

před pár týdny skončil Rok víry.

Náš pan biskup k ukončení roku píše: Zaslechl jsem k tomu poznámku: Proč se vůbec má Rok víry ukončovat? Zahajovat ano, ale ukončovat? - Zajímavý pohled k zamyšlení. Ano, proč vlastně připomínat něco, co už končí? Možná i proto, abychom se mohli zastavit a bilancovat - a hlavně poděkovat. Děkujme za Rok víry a vůbec za veliký dar víry, který jsme od Boha dostali. A v určitém smyslu ten rok skutečně neukončujme. Dál o víru bojujme, přemýšlejme o ní a modleme se za posílení naší víry.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 18 (22. 12. 2013)