OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 19 (13. 4. 2014)

Alois Augustin Vrzal

Občas na stránkách našeho farního zpravodaje, většinou v souvislosti s výročím jejich narození nebo úmrtí, píšeme o kněžích, kteří v naší farnosti působili. Pamětníci přitom vzpomínají na to, jací tito kněží byli a co s nimi prožili. Na P. Aloise Augustina Vrzala si však už nevzpomíná nikdo – je to příliš dávno, co žil a působil v naší farnosti. Přesto však je třeba o tomto velmi významném knězi napsat. Připomínáme si v těchto dnech 150 let od jeho narození.

Postní duchovní obnova aneb chvíle pro potěchu duše

Člověče, zastav se a chvíli poslouchej !To jsem si říkala, když jsem se rozhodla jít na duchovní obnovu.

Každý člověk si dokáže najít spoustu možností, jak strávit krásnou slunečnou jarní sobotu. Může pracovat na zahrádce, může se pustit do jarního úklidu, strávit čas s rodinou, jet někam na výlet, nic nedělat a jen tak lenošit, anebo může udělat něco pro sebe, pro svůj duchovní život.

Postní duchovní obnova s otcem Jiřím Topenčíkem

Nejprve se mi na duchovní obnovu moc nechtělo, ale rodiče mi říkali, že otec Topenčík je výjimečný kněz a že má hezké přednášky. A tudíž jsem s nimi šla.

Postní duchovní obnova 2014

V sobotu 8. března 2014 se na faře v Ostrovačicích konala Duchovní obnova v rámci postní doby. Náš pan farář L. Bradáč pozval P. Jiřího Topenčíka, který si zvolil téma svátost smíření - neboli sv. zpověď.

Měl by ji absolvovat každý křesťan aspoň jedenkrát za rok. P. J. Topenčík vycházel při svátosti smíření ze tří základních pohledů:

Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích (2014)

V neděli 12. ledna 2014 se v knínickém kostele sv. Mikuláše uskutečnil Tříkrálový koncert ženského pěveckého sboru Mladost z Brna. Koncert byl organizován Zastupitelstvem obce Veverské Knínice a ŘKF.

Ve svátečně vyzdobeném kostele zazněly skladby Franze Schuberta, Karla Blažeje Kopřivy, G. F. Händela, staročeské koledy, koledy evropských národů a – samozřejmě – Tichá noc. Jednotlivé bloky skladeb byly proloženy vystoupením dětí z místní základní školy.

Modlitba k Duchu svatému

Ty, který osvětluješ nejhlubší rokliny země
a ozařuješ nejvyšší vrcholky ledových štítů a skal,
Ty, který oživuješ hlubiny oceánů
a probouzíš život v písečných pouštních lavinách,
Ty, který září hvězd z vesmírných dálek
nám dáváš tušit existenci života
v nám ještě neznámých prostorách,
Ty, který jsi byl seslán k nám,
abychom víru nalezli a cestu do věčnosti neztratili,
Ty, který jsi ústy proroků promlouval
a ohnivými jazyky nad hlavami apoštolů plál,
před tvojí tváří se každá lež propadá,

Velikonoční pozdrav 2014

Již rok máme Svatého otce Františka a v této souvislosti mnozí hodnotí jeho pontifikát. Téměř všude jsou slyšet chvály a uznání vůči němu. Vysoce ceněný lidmi je i P. Tomáš Halík, který obdržel před pár dny vysoké ocenění: Templetonovu cenu. Dokonce i naše společnost, jinak tolik kritická k církvi, nešetří slovy chvály na tyto osobnosti světové i české církve (samozřejmě, pokud pomineme několik málo zlých jazyků, které jako vždy kritizují a hovoří často o zednářích, kteří prý dnes ovládají celou církev).

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 19 (13. 4. 2014)