Augustin Vrzal

V říčanské obecní kronice o P. Vrzalovi

  • Koncem srpna 1929 odešli až dosud zde působící kněží farář P. Augustin Vrzal a kaplan P. V. Pokorný do kláštera v Rajhradě. Prvý pro trvalou nemoc, druhý ku správě klášterního archivu. Deputace Obecního zastupitelstva z Říčan rozloučila se v neděli před odchodem s oběma kněžími. Starý pán dojatě děkoval a toužebně si přál, by v bolestné chorobě nemusel dlouho trpěti. Na místo odcházejících kněží byl dosazen na faru v Ostrovačicích kněz z kláštera rajhradského P. Dr. Placidus Buchta.

Alois Augustin Vrzal

Občas na stránkách našeho farního zpravodaje, většinou v souvislosti s výročím jejich narození nebo úmrtí, píšeme o kněžích, kteří v naší farnosti působili. Pamětníci přitom vzpomínají na to, jací tito kněží byli a co s nimi prožili. Na P. Aloise Augustina Vrzala si však už nevzpomíná nikdo – je to příliš dávno, co žil a působil v naší farnosti. Přesto však je třeba o tomto velmi významném knězi napsat. Připomínáme si v těchto dnech 150 let od jeho narození.

Subscribe to RSS - Augustin Vrzal