Rusko

Ural – vzdálené kostely

Nedávná služební cesta mě zavedla až do ruských měst Orsk a Novotrojck. Od nich nás dělí vzdálenost cca 6000 km. Leží na nejjižnější části Uralu na hranicích Ruska s Kazachstánem a rovněž na hranici mezi Evropou a Asií.

Původní město Orsk bylo nejjižnější pevností Ruska a mělo cca 20 000 obyvatel. Kromě obranných účelů sem byli v minulosti umisťování do vyhnanství „neposlušní“ intelektuálové a umělci jako např. Taras Ševčenko.

Alois Augustin Vrzal

Občas na stránkách našeho farního zpravodaje, většinou v souvislosti s výročím jejich narození nebo úmrtí, píšeme o kněžích, kteří v naší farnosti působili. Pamětníci přitom vzpomínají na to, jací tito kněží byli a co s nimi prožili. Na P. Aloise Augustina Vrzala si však už nevzpomíná nikdo – je to příliš dávno, co žil a působil v naší farnosti. Přesto však je třeba o tomto velmi významném knězi napsat. Připomínáme si v těchto dnech 150 let od jeho narození.

Subscribe to RSS - Rusko