Helena Malášková

K narozeninám Helenky Maláškové

V srpnu oslavila Helenka Malášková krásné 80. narozeniny. Při této příležitosti jsme jí my, farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic poslali blahopřání. Předal jí je spolu s malým dárkem pan farář Ludvík Bradáč spolu s paní Chrástovou z Říčan. 

Helenka byla a stále je moje „poslední útočiště“. Ať jsem ji požádala o cokoliv, vždycky mi pomohla nejen radou, ale i okamžitým činem. Přitom měla sama starostí nad hlavu. 

Životní výročí v roce 2014

V měsíci červnu se dožila krásných 80. narozenin paní Zdena Křížová z Knínic. Díky její iniciativě jsme v jubilejním roce 2009 poprvé uskutečnili farní výlet ke kapli Panny Marie Bolestné na Šmelcovně v údolí Bílého potoka, kam od té doby pravidelně a rádi každým rokem chodíme. Přejeme jí hodně osobní pohody, zdraví a stálou přízeň a ochranu Panny Marie!

Setkání seniorů 3.9.2014

Zářijové setkání seniorů se konalo 3. 9. 2014 jako obvykle v 9 hodin na faře v Ostrovačicích. Kromě obvyklých účastníků se na setkání objevil o. Jiří Jeniš, kaplan centra mládeže v Osové Bitýšce, a byla zde Helenka Malášková, které jsme mohli popřát k jejím kulatým narozeninám a poděkovat jí za vše, co udělala pro naše farnosti.

O důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích

V roce 2007 jsem v této rubrice Oříku psala o důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích.

Letos, po pěti letech, musím toto své konstatování opět potvrdit. Během své dlouhodobé hospitalizace ve FNB jsem znovu ocenila přítomnost těchto „andělů“ na zemi. V mém případě to byla sestra Hanka Kostková, která ve FNB nyní působí. Vlídná, milá, chápající, i v době letošních extrémních veder běhající po všech pavilonech nemocnice a přinášející útěchu a Tělo Páně těm, co jsou odkázáni na její službu.

Dvě osobnosti, na které rádi vzpomínáme

Dne 12. srpna 1954 se ve Znojmě narodil P. Jaroslav Horák. Kněžské svěcení přijal v roce 1980 v Brně. Na přelomu let 1984/85 působil jako farář v Ostrovačicích, v Říčanech a Veverských Knínicích. I když to bylo pouze několik měsíců, zanechal po sobě nesmazatelné stopy v myslích a paměti farníků. Nyní působí jako farář v Dambořicích.

Sestra Helena Malášková

Jak jsme ji znali i neznali

Zcela nedávno vešlo ve známost, že sestra Helenka Malášková ukončí působení pastorační asistentky v ostrovačické farnosti. Po Velikonocích se vrátí zpět do „své“ bystrcké farnosti. Žila mezi námi plných 10 let, ale znali jsme ji většinou jen oficiálně z výkonu její funkce. Jako osobnost stála celou tu dobu pokorně v pozadí za otcem Bedřichem, jemuž se všemožně snažila pomáhat na poli pastorace a administrace farností.

Odpověď Heleny Maláškové

Odpověď Helenky Maláškové na naše přání k jejím kulatým narozeninám i svátku:

Život farnosti:

Subscribe to RSS - Helena Malášková