OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 20 (28. 9. 2014)

100 let od začátku 1. světové války

V červnu si celá Evropa připomněla 100 let od atentátu na následníka rakousko – uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, přesně měsíc po něm – 28. července 1914 – vyhlásilo Rakousko – Uhersko válku Srbsku. Až do roku 1939 byla tato válka nazývána velkou válkou, protože se jednalo o největší válečný konflikt, jaký lidstvo do té doby poznalo. Válka postupně zasáhla Evropu, Asii i Afriku – celkem 32 zemí, do bojů bylo zapojeno až 74 milionů vojáků. V této válce byly také poprvé použity bojové prostředky jako letadla, ponorky, tanky, nové typy střelných zbraní, ale i plyn.

Projekt Adopce na dálku®

Další školní rok indických žáků a studentů sponzorovaných skupinou farníků z Veverských Knínic je za námi. Všechny tři sponzorované děti úspěšně pokračují ve studiu a aktivně se podílejí na akcích organizovaných jejich školami.

Nejstarší Adarsh (20 let) ukončil čtvrtý semestr bakalářského studia, Sona K (14) devátou třídu a Sri Nidhi (17) první ročník na úrovni střední školy. Sri Nidhi dosáhl při hodnocení velmi pěkných výsledků, z celkového možného počtu 600 bodů získal 594 a byl oceněný jako nejlepší student ročníku. Jako vzdálení „adoptivní rodiče“ z toho máme velkou radost.

Z naší pošty…

Po návratu z desetidenní dovolené domů jsem zjistila, že se nám zase rozrostla naše pošta. Manželovi naskočila celá řada mailů a já jsem probírala poštovní zásilky nejen nové, ale i ty, které jsme v předcházejících dnech nestačili vyřídit. Mezi novými nabídkami se slevami 50% v supermarketech jsem zaznamenala i celou řadu dopisů. Co obsahovaly? Především prosby se složenkami, abychom pomohli, respektive můj muž, na kterého byly adresovány, v naléhavých životních situacích.

Prázdniny na faře 2014

Ráda bych poděkovala všem milým, ochotným maminkám, které o letošních prázdninách opět zorganizovaly týdenní pobyt dětí na faře v Ostrovačicích. Připravily dětem pěkné zážitky a nám rodičům pomohly v nelehkém úkolu pokrýt smysluplně dva měsíce prázdninového volna. Maminky a babičky doma zajistily „buchtový“ servis - přesně podle rozpisu dovážely do Ostrovačic každá v určený den své výtvory, které 30 vděčných strávníků bez rozpaků spořádalo.

Zlatá svatba v Ostrovačicích (říjen 2014)

9. října 2014 oslaví 50. výročí společného života manželé Marie a Viktor Mikuláškovi. Blahopřejeme! Ať jim Pán Bůh dopřeje mnoho dalších šťastných let. 

Životní výročí v roce 2014

V měsíci červnu se dožila krásných 80. narozenin paní Zdena Křížová z Knínic. Díky její iniciativě jsme v jubilejním roce 2009 poprvé uskutečnili farní výlet ke kapli Panny Marie Bolestné na Šmelcovně v údolí Bílého potoka, kam od té doby pravidelně a rádi každým rokem chodíme. Přejeme jí hodně osobní pohody, zdraví a stálou přízeň a ochranu Panny Marie!

Jarní koncert ve Vev. Knínicích

V neděli 18. května 2014 se v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích uskutečnil Jarní koncert.

Pro přítomné posluchače zpívali studenti, učitelé a přátelé Gymnázia Matyáše Lercha z Brna. Starší člověk obyčejně spojuje své představy o současné mladé generaci především s populární hudbou, zpěvem trampských písní a někdy jen s pasivním vnímáním techna a podobných „tvrdých“ žánrů. O to příjemnější pocit zavládl při poslechu duchovních písní, většinou velikonočního rázu, v podání studentů či jejich učitelů, též mladšího věku.

Vzpomínka na dva naše bývalé kněze

Tak jako v předešlých letech, tak i letos, jsme se sešli v neděli 1. června u hrobu otce Bedřicha (při příležitosti jeho nedožitých 78. narozenin). Po krátké pobožnosti, kterou vedli členové komunity Emmanuel, následovalo přátelské setkání na faře v Ostrovačicích. Mohli jsme tak opět prožít příjemné chvíle ve společnosti našich přátel.

Osobní vzpomínky na P. Josefa Olejníka

Bylo to uprostřed krásného léta, kdy mi na soustředění pěveckého sdružení Moravan nabídl P. Jan Veselka (nejmladší bratr dirigenta prof. Josefa Veselky), že mne seznámí s P. Olejníkem. Měl jsem tehdy za sebou 2. ročník konzervatoře a mezi několika skladbami Liturgickou mši pro sólo, sbor a orchestr. Vydali jsme se na mé motorce do Andělské Hory.

Stopy

Ať jdem kam jdem
i proti naší vůli
po nás vždy zůstávají
otisky šlépějí
ozvěny slov
záření myšlenek

Ať jdem kam jdem
kéž po nás zůstává
vně úsměvu
dukát štědrosti
duha pokoje

Možná až po smrti
někomu v mlze zasvítí
slunko tvé pravdivosti
mnozí se zahřejí
pod pláštěm tvé lásky
a ve stopách života odvátého
na plno rozkvetou
             růže vděčnosti

P. Josef Veselý, ze sbírky básní Víme o sobě

Pozdrav - 7 let zde

Milí přátelé,

dovolte mi pár osobních slov: Zanedlouho to bude již 7 dlouhých let, co jsem farářem v obcích OŘÍKu, tj. v Ostrovačicích, Říčanech a Veverských Knínicích. Když píšu „dlouhých“, není to proto, že mi čas zde ubíhá pomalu, a už vůbec to není proto, že by se mi zde nelíbilo. „Dlouhých“ znamená, že jsem nikde jako kněz nebyl déle, než právě zde. Když ještě uvážím svůj věk (je to už 7x7 let!), tak to dělá přesně sedminu: sedminu svého života jsem prožil zde, mezi dobrými a milými lidmi.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 20 (28. 9. 2014)