Slovensko

Pouť na Turzovku

Dne 27. května 2017 se konala farní pouť. Hlavním cílem bylo poměrně dost vzdálené poutní místo Turzovka na Slovensku. Vyrazili jsme tedy už v 6 hodin ráno, abychom byli na místě včas na mši sv., která tam začíná v 11 hodin. Zdálo se, že máme spoustu času a že budeme na místě velmi brzy.

Chrám sv. Jakuba v Levoči povýšen na Baziliku minor

Levoča je slovenské město v Prešovském kraji, zapsané od roku 2009 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Svoje rodné město jsem letos navštívila dvakrát: poprvé při smutné události, podruhé radostnější. Shodou okolností v obou případech to byly velmi významné okamžiky v historii farního kostela sv. Jakuba. A o ty se chci s Vámi podělit.

Letní střípky – tip na výlet

V malém ohlédnutí za letními dny se chci podělit o pěkný zážitek z návštěvy slovenského města Skalica v těsné blízkosti česko-slovenských hranic.

Kauza Robert Bezák

K případu biskupa Bezáka bylo řečeno a napsáno v poslední době mnohé. Kvalitních informací je však málo. Často slyšíme pouze emotivní závěry lidí, kteří soudí třeba jenom podle nadpisu článku v novinách. Je dobré mít informace a udělat si na jejich základě vlastní názor. Proto přinášíme článek pana RNDr. Miloslava Müllera, PhD, který shromáždil známá fakta, včetně mnoha odkazů a dalších užitečných myšlenek.

Ohlédnutí za farním zájezdem do Ostřihomi

Mozaika postřehů a vzpomínek pro účastníky i pro ty, co zůstali doma

V rámci letošního farního zájezdu jsme se v sobotu 4. června vydali na východ. Cílem bylo zhruba 300 km vzdálené maďarské město Esztergom (česky Ostřihom) ležící na pravém břehu Dunaje v místech, kde tato řeka opouští svůj dosavadní převážně východní směr a téměř v pravém úhlu se ve dvou navazujících velkých obloucích obrací k jihu. Pro úplnost nutno dodat, že Dunaj už od Bratislavy tvoří přirozenou hranici mezi Maďarskem a Slovenskem, na protilehlém břehu se zde rozkládá slovenské město Štúrovo.

Výlet do Ostřihomi

04.06.2011 - 04:00

V sobotu 4. června se uskuteční farní výlet do Ostřihomi a lázní Čalovo. Na výlet pojedeme autobusem s cestovní kanceláří CK Hladký.

Ostřihom

Ostřihom (maďarsky Esztergom, německy Gran a latinsky Strigonium) je město v severním Maďarsku.

Subscribe to RSS - Slovensko