OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 22 (29. 3. 2015)

Řeč srdce

Život Marie Heurtinové

„Jak na Nový rok – tak po celý rok!” zní jedno pradávné přísloví a chce tím říci, že právě to, co nás první den roku inspiruje ke změně života a odhodlání vydat se znovu na cestu pravdy a lásky, se stane naším mottem či programovým nasměrováním pro každý den nastávajícího roku.

Tříkrálová sbírka v r. 2015

Začátkem tohoto roku se i v našich obcích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Jako koledující tři králové se občanům představili většinou malí školou povinní chlapci, mnohdy ve vyšším počtu než uvádí známý biblický příběh. A mnohokrát v roli králů bylo možné rozeznat copatou holčičku. Ovšem vždy v doprovodu dospělých vedoucích. Společně každému dárci zazpívali známou píseň „My tři králové jdeme k vám …“ a na dveře jeho domu zapsali posvěcenou křídou ona známá tři písmena K + M + B.

Žehnání vína 28.12.2014

Dne 28. 12. 2014 proběhlo ve farním centru v Ostrovačicích již tradiční žehnání vína u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty. Farníků se tentokrát zúčastnilo daleko větší množství než v předchozím roce. Mnozí farníci patřili mezi pravidelné účastníky, někteří přišli poprvé, někteří po delší přestávce. Po úvodním požehnání přinesených lahví otcem Ludvíkem vytrvali všichni v přátelském společenství a sváteční náladě až do večerních hodin. Věřím, že i toto setkání utužuje vztahy mezi námi.

Z poutě farností Rosického děkanství do Mariazell

V kalendáři našich aktivit zaujímají už několik let pevné místo ty, které jsou nabízeny všem farnostem Rosického děkanství. Pokud si dobře pamatuji, docházelo nejdříve k vzájemnému setkávání s bohatým duchovním programem v některé hostitelské farnosti – v Oslavanech, ve Zbraslavi, Dolních Kounicích. Pak se přikročilo k organizování společných poutí – na Svatý Hostýn, na Svatý Kopeček, na Velehrad. V loňském roce se cílem společné poutě stalo významné poutní místo sousedního Rakouska – Mariazell.

Tříkrálová vzpomínka na rok 1967

Byla jsem tenkrát ve čtvrtém ročníku střední zdravotnické školy a vzhledem k tomu, že naše rodina byla v roce 1951 vystěhována z Prahy do pohraničí, bydlela jsem na internátě. Naše vycházky byly omezené a nedochvilnost trestána.

Velikonoční přání 2015

Milí farníci, přátelé!

Pokud bychom přirovnali liturgický rok k putování krajinou, blížící se Velikonoce by byly největším vrcholem, který na své cestě zdoláme. Do hor jsme vstoupili na začátku postní doby, naše zvýšená postní námaha by měla odpovídat tomuto výstupu. Nyní se už nacházíme těsně pod vrcholkem a za pár dní budeme moci hledět na tu krásu, obdivovat dílo spásy, nového stvoření, které nám daroval Pán.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 22 (29. 3. 2015)