OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 23 (27. 9. 2015)

Ludvík BRADÁČ a Ratíškovice, 2002-2007

Jmenuji se Marta Kordulová, jsem v naší obci Ratíškovice 35. rokem kronikářkou a v letech 2002 - 2011 jsem dělala i kronikářku farní (což bylo dílem o. Ludvíka, on prostě slova uměl používat dobře ... v tuto chvíli myslím ta přesvědčovací). 

Snad proto jsem byla vyzvána, abych vám napsala "něco" z jeho pětiletého působení u nás. Protože mé "farní kronikaření" spadalo do celého Ludvíkova pobytu v Ratíškovicích, udělala jsem "výtah" z toho, co hlavního se za jeho působení v naší farnosti udělalo, či událo ... a že toho bylo!

2002

To je náš pan farář

Čím si získá každého, kdo se s ním setká? Je to jeho usměvavá tvář.

Panu farářovi k jubileu

Bylo to 1. listopadu roku 2007, kdy pan farář ThDr. Ludvík Bradáč obdržel oficiální oznámení na nástup do farností Ostrovačice-Říčany a Veverské Knínice. V krátkém čase jsme měli možnost slavit mši svatou s novým knězem. Když jsem šla tehdy do kostela, zahlédla jsem neznámého mladíka, který chvatně a nezvykle dlouhými kroky směřoval ke kostelu. Napadlo mi, že to bude nový náš pan farář. V tu chvíli mi proběhli hlavou všichni kněží, kteří zde působili, a položila jsem si sama pro sebe otázku: „Co od toho mladíka můžeme očekávat, jaká budou jeho kázání a duchovní vedeni?“

Dvě velká životní jubilea našeho pana faráře Ludvíka Bradáče

Pan farář Ludvík Bradáč se narodil 6. září 1965 v Brně jako první dítě manželů Ludvíka a Eleny Bradáčových. Před několika dny tedy vstoupil mezi padesátníky. Má ještě mladší sestru Ludmilu.

Po ukončení základní školy studoval na Gymnáziu Kpt. Jaroše v Brně, kde v roce 1983 maturoval. Po maturitě byl přijat na Cyrilometodějskou fakultu v Litoměřicích, kde se připravoval na své budoucí kněžské povolání. Pětileté studium bylo přerušeno po dvou letech dvěma roky základní vojenské služby.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 23 (27. 9. 2015)