Ludmila Franzová

Až budu umírat

Až budu umírat, o to Tě prosím, Matko Boží
Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého
a těm, kteří mne budou oplakávati, se zjev
podobou květin, které jsem miloval,
poněvadž jsou krásné jako Tvé panny
a mlčí.

 A vy, přátele moji, netruchlete!
Dopodrobna vás znám a jenom svou smrtí
mohu se odvděčiti za vaši lásku,
která neviděla mých slabostí.

Vzpomínky na paní Ludmilu Francovou od divadelníků

Nedávno nás opustila paní Franzová. Bezpochyby je spousta lidí, kteří ji znali mnohem déle než já, někteří i celý život. Já znal paní Ludmilu pouhé dva roky, ale i přes to mi tato výjimečná dáma zasáhla do života. I za tu krátkou chvíli jsem měl tu čest, poznat ji jako dámu s velkým D. Dámu, která měla velké srdce, byla nesmírně dobrosrdečná, hodná, milá a vždycky se snažila pomáhat, kde jen mohla. Podle velkého počtu lidí na jejím posledním rozloučení soudím, že pozitivně zasáhla do života mnoha lidem. 

Paní Ludmilo Franzová, zůstanete navždy v mých vzpomínkách. 

Moje milá paní Franzová,

chtěla jsem pro Vás napsat opěvnou báseň, takovou ódu na smysluplný život. Přemýšlím, jaká slova zvolit, jaký společný zážitek vybrat… Chci napsat něco vzletného, něco, co je vás hodno. A ať přemýšlím, jak přemýšlím, pořád se mi vybavují ty nejobyčejnější situace. 

Naplněný život - vzpomínka na Lidku Franzovou

Paní Ludmila Franzová se narodila 26. července 1935 na svátek sv. Anny. Její život byl naplněn radostí a štěstím, ale také bolestí a smutkem. Nad tím vším však vždy byla láska. Láska k Bohu a k bližnímu.  

Rozloučení s paní Ludmilou Franzovou

Vážení smuteční hosté, 

se svolením zarmoucené rodiny mi dovolte říci několik vět, kterými se jen stěží a velmi stručně pokusím vyjádřit, co pro nás paní Ludmila Franzová znamenala. 

Krátká vzpomínka na zemřelou paní Ludmilu Franzovou

V úterý 14. srpna 2018 byla z našeho středu Pánem života a smrti povolána k věčnému odpočinku ve věku 83 let paní Ludmila Franzová Byla velmi oblíbená jak ve své rodině, tak v obci a v celém farním společenství Oříku. Projevilo se to velkou účastí přítomných při posledním rozloučení 25. srpna v říčanském kostele i na místním hřbitově. Svojí dobrotou a laskavostí si získala přízeň každého, s kým jednala nebo se zastavila jen na pár chvil. 

Setkání seniorů 15.8.2018

Dne 15. srpna 2018 se konalo setkání seniorů. Jelikož se konalo v den velikého mariánského svátku Nanebevzetí, hovořili jsme nejprve o tajemství tohoto svátku – o události nanebevzetí Panny Marie i o jejím slavení v církvi. Rovněž jsme si promítli ikony a obrazy, které se k tomuto tajemství věnují.

Životní jubileum paní Ludmily Franzové

Dne 26. července t. r., na svátek sv. Anny, oslavila své životní jubileum naše milá paní Ludmila Franzová. Jménem celé naší farnosti jí přejeme vše dobré. Ať ji stále láska Boží provází a dobrá mysl nikdy neschází.

Subscribe to RSS - Ludmila Franzová