OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 24 (20. 12. 2015)

Chrám sv. Jakuba v Levoči povýšen na Baziliku minor

Levoča je slovenské město v Prešovském kraji, zapsané od roku 2009 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Svoje rodné město jsem letos navštívila dvakrát: poprvé při smutné události, podruhé radostnější. Shodou okolností v obou případech to byly velmi významné okamžiky v historii farního kostela sv. Jakuba. A o ty se chci s Vámi podělit.

Vzpomínka na lázně Libverda

V říjnu jsem byla na léčení v lázních Libverda v Jizerských horách. Město leží 642 m n. m. a v roce 1793 vytryskl na dnešní kolonádě pramen. Je to hydrouhličitá kyselka, která je m. j. dobrá na pohybový aparát. Hloubka pramene je 109,8 m a teplota vody je 11,4 °C. Zakladatelem dnešních lázní byl Kristián Filip hrabě Clam-Gallas, majitel frýdlantského panství. V roce 1836 byl Libverdě udělen statut léčivých lázní.

Paní Nekudová, osud jedné věřící ženy z doby totality

Byla rosickým ženským fenoménem roků mého dětství a mládí. Potkával jsem ji nezřídka a při každém setkání mne obdarovala vlídným úsměvem ve tváři a stejně laděným oslovením. Ten úsměv, proto se o něm zmiňuji, to nebyl úsměv, jaký si lidé vymění při běžném potkávání. Byl to úsměv dítěte, které vám dává znát radost, že je vám nablízku, protože vás má rádo.. Z takového pohledu se dá vyčíst i to, že kdyby ta osoba mohla pro vás něco udělat, je připravena k jakékoliv pomoci.

Večerní rozhovor s Bohem

Tak konečně spí. Oba mé poklady. V tom večerním sprintu krmení, koupání a uspávání vlastně ani přesně nevím, kdy se setmělo.  Tma za okny ale jasně říká, že den pomalu dohasíná. Další den. Přemýšlím, do čeho se pustím – uklidím horu nádobí v kuchyni, zaperu poblinkané oblečení naší malé slečny nebo se chopím žehličky a neohroženě se postavím k žehlicímu prknu, aby měli ti mí chlapi zítra co na sebe. Těžká volba. Moji hlavu pomalu obestírají chmury hodné přítele Hamleta. Oč tu vlastně běží? Toť otázka!

Boží Tělo výjimečně v říjnu a na Svoboďáku!

Brno: Mší svatou a obnovou věčné smlouvy s Bohem vyvrcholil vůbec první porevoluční eucharistický kongres v České republice. Bohoslužbu na brněnském náměstí Svobody slavil papežský legát kardinál Paul Josef Cordes společně s českými, moravskými i slovenskými biskupy a šesti stovkami kněží. Přítomni byli také zástupci politického života, odhadem tisícovka ministrantů či akolytů a až 25 tisíc věřících.

Historie ostrovačické školy

Historie školy v Ostrovačicích je úzce spjata s fungováním benediktinského řádu, který byl vždy známý svým vstřícným a vřelým přístupem ke vzdělání nejenom svých členů, ale i farníků v obcích, ve kterých působili a hlásali své heslo „Ora et labora“ (tj. Modli se a pracuj). A pracovitost byla jejich hlavním posláním i ve vzdělávání. Také proto první písemná zmínka o škole v Ostrovačicích pochází již z doby, kdy císařovna Marie Terezie, velká školská reformátorka, ještě nebyla ani na světě, a to z roku 1675.

Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích (2016)

Pěvecký soubor Mladost se posluchačům ve Veverských Knínicích představil už v roce 2014. Měli jste možnost ochutnat nabídku z našeho tehdejšího repertoáru. Ten se neustále rozšiřuje o nově nastudované skladby. V současné době je velmi rozsáhlý a stylově i žánrově rozmanitý. Obsahuje skladby světské, skladby komponované na duchovní texty, černošské spirituály, úpravy lidových písní a koled. Sbor interpretuje hudbu středověkou, vokální renesanční polyfonii, italské madrigaly, díla mistrů hudebního baroka, klasicismu, raného, vrcholného a pozdního romantismu, impresionismu, klasiků 20.

Náš farní zpravodaj existuje už 10 let

Výčet jubilantů s kulatým výročím musíme rozšířit také o tento farní zpravodaj. První číslo zpravodaje dostali čtenáři do rukou na Vánoce 2005, tedy před 10 lety. Při této příležitosti si dovolím připomenout několik zajímavých údajů.

Společné blahopřání dalším našim jubilantům

Kromě pana Zdeňka Pololáníka, je mezi námi několik dalších farníků, kteří v předchozím období oslavili kulatá životní výročí:

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Další úspěšný školní rok našich indických dětí

V letošním roce probíhá již patnáctým rokem sponzorská aktivita knínických farníků v rámci programu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku®. Všechny tři námi podporované děti úspěšně zakončily další rok svého studia. Sona K (15 let) ukončila 10. Třídu a pokračuje v dalším ročníku. Jejím přáním je stát se učitelkou. Adarsh (21 let) ukončil v létě 6. Semestr bakalářského studia Obchodně ekonomického kurzu. V nadcházejícím školním roce bude pokračovat ve studiu na St.Joseph’s College. Jeho přáním do budoucna je získat dobrou práci.

Další přání Zdeňku Pololáníkovi

Milý pane Pololáníku,

k Vašemu krásnému a významnému životnímu jubileu přijměte, prosím, skromné – byť trochu opožděné – přání všeho nejlepšího.
Ať usměvavé hvězdy štěstí padají Vám do dlaní, ať oči září bez bolesti a zdraví vchází bez ptaní.
A Múza Vaše věrná ať přichází dál laskavá a v hudbě Vaší nadále ať srdce horké zůstává!

S úctou Váš Lubomír Műller.

Milý Zdeňku!

Jubilant Zdeněk Pololáník

V dnešní internetové době si můžeme v různých vyhledávačích snadno nalézt základní životopisné údaje Zdeňka Pololáníka, v současnosti nejvýznamnějšího občana Ostrovačic. To, že 25. Října 2015 oslavil své krásné osmdesátiny, jsme již většinou také slyšeli a mnoho z nás mu k nim osobně také blahopřálo. V tomto svátečním čase mi tedy dovolte malý pohled o dva měsíce zpátky a návrat k tomuto významnému životního výročí našeho čestného občana, ale především přátelského, přívětivého a vstřícného člověka.

Malý střípek k narozeninám Zdeňka Pololáníka

V těchto dnech se dožil významného životního jubilea ostrovačický farník a varhaník, významný hudební skladatel pan Zdeněk Pololáník. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání a, samozřejmě, bohatou tvůrčí inspiraci.

Poděkování a přání Zdeňku Pololáníkovi

V letošním roce, kdy oslavil své životní jubileum pan Zdeněk Pololáník, se nám dostala velká nabídka koncertů, s uvedením jeho skladeb i děl ostatních autorů. Měla jsem možnost zúčastnit se říjnového koncertu v Porta coeli v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří u Tišnova. Účinkoval zde orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Dómský smíšený sbor Brno, Cantus Morkovice se sbormistrem Vladimírem Blešou, na varhany hrála paní Dagmar Kolařová a řídil Petr Kolař. Stala jsem se svědkem nevšedního zážitku, o který bych se chtěla s vámi podělit.

Poděkování faráře Zdeňku Pololáníkovi

Je pro mě veliká čest působit ve farnosti, kde žije takový člověk jako je pan Zdeněk Pololáník. Znovu a znovu se mi stává, že se mě někdo z kněží zeptá: A ty, kde vlastně teď jsi? V Ostrovačicích, odpovídám. A on na to: Á, Ostrovačice, pan Pololáník…

Pan Pololáník je úplně obyčejný prostý člověk se zdravým selským rozumem a příjemnou povahou. Jeho hudba s tím je částečně v protikladu: vůbec není tak prostá, jednoduchá a snadná, alespoň některé části jeho díla.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 24 (20. 12. 2015)