OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 24 (20. 12. 2015)

Vzpomínání z mého dětství a mládí na Zdeňka Pololáníka

Zdeňkovi bylo již osmdesát roků a já tomu nemohu uvěřit. Znám ho už tak dlouho, ale připadá mi stále mladý, stejný jako před léty. Úsměvný a laskavý je i jeho humor.

Panu Pololáníkovi s láskou…

Přiznám se, že jsem hodnou chvíli musel přemýšlet, jakým souhrnným nadpisem uvést příspěvky, které se sešly k zařazení do Oříku v souvislosti s nedávnými narozeninami pana Zdeňka Pololáníka. Byly napsány členy našeho „společenství Oříku“, ale jde též o osobní přání několika blízkých přátel oslavence, které se nám k otištění podařilo po delším přemlouvání od manželů Pololáníkových „vymámit“. Všechny jsou uvedeny v této kapitole od tohoto místa v řadě dál za sebou.

Vánoce 2015

Letos v létě jsem v jihotyrolském Bolzanu navštívil německy mluvící rodinu, přátele, které znám již mnoho let. Mají zde vinici a vyrábějí vlastní biovíno. V sezóně si na práci najímají i další pomocníky a tři takoví pak s námi u stolu i obědvali. Dva z nich byli Italové, třetí muž, jemuž mohlo být kolem 30 let, pocházel z Bosny. Mluvil výborně německy i italsky, takže mě zpočátku ani nenapadlo, že je to cizinec.

Hledám Tě

Hledám tě na vysokých horách, Bože,
na hlubokých mořích,
duše by se chtěla rozletět
mezi zvonící hvězdy,
ale dlaně zůstávají prázdné,
srdce se nenaplní blažeností.

Bože,
nepomyslitelný,
nepředstavitelný,
nevysvětlitelný!

Nenajdeme Tě ve hvězdách,
ale v komůrce srdce svého,
tam se uskutečňuje zázrak,
tajemné spojení Boha a člověka,
jako by Bůh byl květem naší bytosti
a my květem Božím,
ve studených prostorách vesmíru
oheň!

K Roku milosrdenství

Logo Roku milosrdenství představuje Syna Božího, jenž bere na svá ramena zbloudilého člověka. Kristus - Dobrý pastýř se dotýká lidského těla, a činí tak s láskou, která člověku mění život. Jeho oči se prolínají s očima člověka. Scéna je umístěná umístěna uvnitř mandorly, která připomíná, že v Kristu jsou společně přítomny obě přirozenosti, božská i lidská.

Vánoční pozdrav 2015

Milí farníci,

Dne 8. prosince začal Rok milosrdenství. Byly otevřeny „svaté brány“ nejvýznamnějších bazilik a kostelů po celém světě. Tím bylo symbolicky naznačeno, že otvíráme svá srdce pro Boží dar, pro Boží milost a lásku – nemůžeme si tento dar nijak zasloužit, jediné co můžeme udělat, je právě otevřít své srdce.

Za pár dní vstoupíme do nového roku 2016. Ještě předtím ale budou Vánoce, ty nejmilejší a nejoblíbenější svátky roku. Jsou to svátky Božího milosrdenství.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 24 (20. 12. 2015)