OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 25 (20. 3. 2016)

Květy třešní a červené fazole

Takto nevšedně se jmenuje nový japonský film, který v roce 2015 natočil režisér Naomi Kawase podle románu Duriana Sukegawa.

Nevšední název však v sobě skrývá zcela všední problémy kterékoli společnosti a země světa: problém najít dobrou práci, problém zadluženosti, samoty, stigmatizace kvůli barvě pleti, nemoci či náboženství, problém akceptovat a respektovat jiné lidi takové jací jsou.

Pobyt v nemocnici – uzdravující i obohacující

Před časem jsem byla znenadání hospitalizována, po půlnoci jsem se znenadání ocitla v příšeří nemocničního pokoje. Při vstupním pohovoru s lékařem jsem se cítila velmi nepříjemně. Měla jsem provinilý pocit, že ruším ostatní pacientky. A ráno, vlastně po celý den, jsem svoje tři spolubydlící pozorovala.

Zdálo se mi, že paní Alena se zlobí na celý svět, stále leží obrácena k oknu, ke všem zády.

O paní Jarmile jsem si pomyslila, že je zhýčkaná. Manžel byl u ní každý den dvakrát a ještě ho pozdě večer telefonem volala.

Cestou k lavici královského nástroje

Pokud moje paměť sahá, vzpomínám si, jak mě všude, kam jsem přišel, zajímalo všechno, co vydávalo zvuk. Ještě v předškolním věku jsem často navštěvoval s rodiči a příbuznými jejich známé, v jejichž domácnostech se nacházely hudební nástroje a přístroje. Stávaly se středem mé pozornosti a zájmu si je vyzkoušet. Mezi takové nástroje patřilo především harmonium, někde se objevil i starý klavír, kytara, bendžo, zaujala mne i heligonka (knoflíkový akordeon), někde se našel i flašinet nebo zvonkohra spojená s pohybem figurky, nebo hrající hodiny.

Revoluce ve Vatikánu aneb Jít ve šlépějích papeže Františka

Papež František inicioval ve svém krátkém pontifikátu celou řadu reforem, které mění od základu církev. Radikální terapie zahrnuje jak konec středověkého, feudálního modelu církve, tak i moderní pohled na rodinu, manželství a sex až po decentralizaci církevních struktur moci. Tempo a obsah reforem je však, žel,  pro mnohé biskupy a kněze doposud příliš rychlé a neakceptovatelné... 

Madonu z Veveří konečně přivítá Brno

O vydání starého gotického deskového obrazu Madony z Veveří v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi požádala sousední farnost Veverská Bítýška. Využila této možnosti, protože její součástí je kaple Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří, kde obraz původně až do roku 1938 visel.

Národní galerie se dlouho zdráhala církvi obraz vydat. Městský soud v Praze nakonec rozhodl, že v otázce vlastnictví dílo podléhá zákonu o církevních restitucích, neboť do vlastnictví státu se obraz dostal až v roce 1958.

Rozdílnost názorů...

Být jedním tělem a jednou duší, jak o tom mluví Bible v souvislosti s manželským párem a v alegorickém obraze o spojení Kristova ducha s působením církve, vždy bylo velikou výzvou. Není vůbec jednoduché sladit dva lidi, dva odlišné názory v jeden. Někdy je nutné dělat kompromisy, jeden se v něčem podrobí druhému a druhý zase na oplátku ustoupí v něčem jiném tomu prvnímu. Ideál by ale vždy měl být čímsi posvátným, jakousi nejvyšší metou, cílem, motivací a také inspirací.

Sdružení Castello in Aria zve na koncert ve Veverských Knínicích

Castello in Aria je sdružení hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů.

Chci poděkovat…

Poděkování za sobotu 9. ledna 2016

Ten den dopoledne proběhla v Říčanech tradiční (už šestnáctá) Tříkrálová sbírka. Deset skupinek malých koledníčků se svými vedoucími opět navštívilo naše domovy. Jsem hrdá na všechny spoluobčany, kteří každoročně na tuto „koledu“ přispívají. A má úcta i obdiv patří zvláště těm vedoucím, kteří jsou členy naší scholy. Ti totiž po krátkém vydechnutí a odpočinku pospíchali do kostela na zkoušku chrámového sboru.

Vánoční koncert

Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích 2016

O svátku Křtu Páně 10. ledna 2016 se uskutečnil v našem kostele Tříkrálový koncert pěveckého sboru Mladost Brno. Sbor již v minulosti u nás vystupoval. Byli jsme proto zvědaví, jestli nás zpěváci opět svým vystoupením nadchnou.

Stopy ve sněhu

Krátký pohled do života Petera Žaloudka (nar. 14. 1. 1958).

V současnosti trvale žije v Rakousku, našim farníkům je velmi dobře známý účastí na bohoslužbách či dalších akcích, svými knihami, hlavně však svými příspěvky do tohoto zpravodaje.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé naší republice celkem 94 918 764 Kč. K tomu ještě na dárcovských DMS zaslali lidé 1 102 551 Kč, celkem tedy TKS vynesla 96 021 315 Kč. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě částkou 22 300 347 Kč. Už tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka tříkrálových sbírek vznikla.

Postní rekolekce 2016

V sobotu 27. 2. 2016 jsme v rámci duchovní obnovy mohli po dvou letech opět přivítat o. Jiřího Topenčíka. Letošní téma bylo MODLITBA.

Každý z nás má svou osobní zkušenost s modlitbou. Je však naše modlitba účinná? Modlíme se správně? Chceme-li se naučit dobře se modlit, musíme to trénovat. Stejně jako třeba hru na klavír. Samozřejmě, že to stojí úsilí, čas a hlavně musíme mít trpělivost. Důležité je najít si čas a místo, kde se mohu na modlitbu soustředit. Pozornost lze podpořit i pohledem na kříž nebo na vhodnou ikonu.

Muzikál Gedeon v Ostrovačicích

V pátek 26. února 2016 se v Ostrovačicích konala výjimečná událost: Divadelní společnost Spojených farností Zbraslav představila farníkům Společenství Oříku muzikál „Gedeon“. Představení se konalo v ostrovačickém kostele a bylo doprovázeno pěknými písněmi, hudbou a pohybem. Jeho prostřednictvím jsme sledovali osudy starozákonního hrdiny Gedeona, jenž nás svým jednáním a činem vyzývá k rozhodnutí se pro Boha a k odvážnému boji pro víru.

Přítomní posluchači tak prožili krásný zážitek.

Schola sv. Petra a Pavla v roce 2015

Rok 2015 byl velice bohatý z hlediska působení naší Scholy sv. Petra a Pavla. Chci zmínit zejména tyto akce:

Blahopřání a poděkování od říčanských farníků

U příležitosti životního jubilea paní Mgr. Dagmar Ryšánkové chceme poděkovat za dar jejího života.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 25 (20. 3. 2016)