OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 25 (20. 3. 2016)

Kulaté narozeniny zima přelom 2015-16

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se v rámci společenství Oříku několik jeho členů dožilo krásných kulatých narozenin.

Při této příležitosti jim do dalších let přejeme jen všechno dobré, radost a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti, a hojnost Božího požehnání.

Nalezla jsem toho, kterého miluji

Znáte to! Na přelomu června a července je doba maturit, promocí, primicí, svěcení jáhnů, ale také i svateb. Dost možná, že jste se sami něčeho z toho zúčastnili.

Jeden z mých příběhů začíná na samém začátku prázdnin.

Moje rodina není velká a pozvání na svatbu je v mém životě vzácné. Tito dva mladí lidé, kteří mě pozvali, pro mne mnoho znamenají. Jsou to přátelé, kteří žijí to Boží slovo „jedni druhých břemena neste“ naplno.

Velikonoce - svátek vykoupení a odpuštění

Následkem hříchu je smrt... Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Řím 6,23;3,23)   Ale: Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Třetího dne byl vzkříšen. (1Kor 15,3) A když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás (Ef 2,4).

Velikonoční pozdrav 2016

Milí farníci, přátelé!

V probíhajícím Roce milosrdenství zvláště přemýšlíme o tom, co je to vlastně milosrdenství. V internetovém slovníku „Wikipedie“ čteme tuto definici: Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé zacházení. Zatímco pro filosofa Nietzscheho je milosrdenství jedním ze základních pilířů otrocké morálky a projevem slabosti, pro nás křesťany je to naopak základní projev Boží lásky k nám i našeho vztahu k lidem okolo nás.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 25 (20. 3. 2016)