Františka Čechová

Postní doba v našich srdcích

Vážení přátelé, tvůrci a čtenáři farního zpravodaje Ořík, všichni milí členové tohoto farního společenství. Probírat se vaším zpravodajem je mi velkým potěšením! A vždy také vzpomínkou na léta prožitá s Bedříškem, vaším předchozím farářem, který se po duchovní stránce velmi obětavě staral o moji postiženou sestru. Už několikrát jsem vám psala, a dokonce poslala k případnému otištění některé své texty. Že se tak stalo, moc děkuji!

Nalezla jsem toho, kterého miluji

Znáte to! Na přelomu června a července je doba maturit, promocí, primicí, svěcení jáhnů, ale také i svateb. Dost možná, že jste se sami něčeho z toho zúčastnili.

Jeden z mých příběhů začíná na samém začátku prázdnin.

Moje rodina není velká a pozvání na svatbu je v mém životě vzácné. Tito dva mladí lidé, kteří mě pozvali, pro mne mnoho znamenají. Jsou to přátelé, kteří žijí to Boží slovo „jedni druhých břemena neste“ naplno.

Subscribe to RSS - Františka Čechová