Jaromír Šrámek

Několik myšlenek z promluvy P. Jana Klímy

Když stojíme u rakve nám blízkého člověka, duch je otřesen ztrátou, a uvědomujeme si svou omezenost. 

Naštěstí nás víra pobízí dívat se výš, za propast biologického zámku, abychom se neutápěli v sebelitování, abychom hleděli výš ke zdroji naděje k věčnému životu. 

Poslední rozloučení s panem Jaromírem Šrámkem

V sobotu 12. ledna 2019 se konalo poslední rozloučení s panem Jaromírem Šrámkem. Zemřel začátkem ledna ve věku nedožitých 80 let. Pocházel z Rudky, která patří do farnosti Domašov, zádušní mše sv. se uskutečnila v domašovském kostele. Sloužil ji rosický děkan Mons. Fr. Koutný, koncelebrovali při ní rosický farář P. J. Klíma, ostrovačický farář P. L. Bradáč a stálý jáhen Ing. M. Bareš ze Zbraslavi. 

Krátké povídání s panem Jaromírem Šrámkem

Mezi vybranými věřícími, kteří dostali v sobotu 2. 12. 2017 v brněnské katedrále ocenění za celoživotní činnost pro církev, byl pan Jaromír Šrámek, zakladatel tiskárny Gloria v Rosicích a vydavatel (mimo jiné) náboženské literatury. Na pár klíčových vzpomínek z jeho života se ho zeptala Zdeňka Nejezchlebová.

Pane Šrámku, řekněte nám, prosím, něco o sobě, odkud pocházíte, jak dlouho bydlíte v Rosicích a proč jste se rozhodl založit tiskárnu Gloria?

Pontifikální bohoslužba v katedrále na Petrově

V sobotu 2. prosince 2017 v 10:00 hodin se v brněnské katedrále uskutečnila slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení Brněnské diecéze. Katedrála byla zcela plná, snad nezůstalo jediné volné místo, přijeli věřící ze všech koutů diecéze. Bohoslužbu celebroval sídelní brněnský biskup Vojtěch Cikrle za účasti velkého počtu dalších církevních hodnostářů, kněží, jáhnů, ministrantů a zasvěcených osob. Bohoslužba byla vyvrcholením letošních jubilejních oslav a vyzněla jako velké poděkování Bohu za založení a dlouholetou ochranu diecéze.

Subscribe to RSS - Jaromír Šrámek