Diecéze

Brněnská diecéze oslavila 245. výročí svého založení

Mši svatou, která připomněla uvedené výročí, sloužili 4. prosince 2022 v katedrále na Petrově společně biskupové Pavel Konzbul a Vojtěch Cikrle. Biskupství bylo založeno bulou papeže Pia VI. 5. prosince 1777. 

V době svého vzniku měla diecéze 151 farností v 18 děkanátech. Dnes ji tvoří 450 farností ve 20 děkanátech, pečuje o ně 314 kněží. 

Biskup Konzbul diecézi k výročí přál, aby její obyvatelé i do budoucna udržovali ve svých srdcích stále planoucí lampu víry: „Jak na to, nám radí evangelista Lukáš, který vyzývá k bdělosti po všechny časy skrze modlitbu“. 

50 let od úmrtí biskupa Karla Skoupého

Letos 22. února si brněnská diecéze připomněla 50. výročí úmrtí 12. sídelního brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého.

Karel Skoupý se narodil 30. 12. 1886 v Lipůvce (okr. Blansko), kněžské svěcení přijal 16. 7. 1911 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a jeho prvním působištěm se staly Dyjákovice. Odtud byl povolán zpět do Brna, aby se stal prefektem chlapeckého semináře. Od roku 1923 byl pak celých 25 let jeho rektorem - až do svého jmenování biskupem (1946). Roky 1953-1968 prožil v internaci.

Emeritní generální vikář Jiří Mikulášek oslavil osmdesátiny

Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně, kde také maturoval na Průmyslové škole elektrotechnické, a poté byl osm let zaměstnaný jako technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce 1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení. Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské diecéze (Jedovnice, Ostrov u Macochy, Blansko, Hovorany, Brno-dóm), v letech 1992 - 2019 byl jejím generálním vikářem.

245. výročí založení Biskupství brněnského - několik zajímavostí

Založení Biskupství brněnského

V době vlády Marie Terezie (1740-1780) byla na Moravě jediná diecéze, a to v Olomouci. Patřila mezi největší a nejrozsáhlejší v celém tehdejším mocnářství. Měla 525 farností, a proto byla Morava zvolena jako první k plánované církevní reorganizaci. Tehdejším záměrem bylo vytvořit dvě nová biskupství - v Brně a v Opavě.

Nový generální vikář brněnské diecéze

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového (od roku 1990 v pořadí třetího) generálního vikáře brněnské diecéze. Stal se jím pomocný biskup Pavel Konzbul. Do tohoto úřadu byl slavnostně uveden v pondělí 4. února 2019. Při této příležitosti jsme otci biskupovi Pavlovi položili pár otázek:

Před třemi lety jste se stal biskupem, nyní přijímáte novou významnou roli v životě církve. Jak se liší Vaše pocity tehdy a nyní?

Současný brněnský biskup Vojtěch Cikrle

je nejdéle sloužícím biskupem brněnské diecéze od jejího založení v roce 1777

Současný brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován třináctým diecézním biskupem 14. února 1990papežem Janem Pavlem II. ve svých čtyřiceti třech letech. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990. 

Brněnská diecéze ve fotografiích

Začátkem tohoto, pro Brněnskou diecézi, jubilejního roku vyzval otec biskup Vojtěch k uspořádání fotovýstavy ze života diecéze. Zúčastnit se jí mohl každý profesionální nebo amatérský fotograf. Snímky měly být tematicky zaměřeny buď na samotnou katedrálu, nebo na život farností. Organizace výstavy se ujalo Diecézní muzeum.

Pontifikální bohoslužba v katedrále na Petrově

V sobotu 2. prosince 2017 v 10:00 hodin se v brněnské katedrále uskutečnila slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení Brněnské diecéze. Katedrála byla zcela plná, snad nezůstalo jediné volné místo, přijeli věřící ze všech koutů diecéze. Bohoslužbu celebroval sídelní brněnský biskup Vojtěch Cikrle za účasti velkého počtu dalších církevních hodnostářů, kněží, jáhnů, ministrantů a zasvěcených osob. Bohoslužba byla vyvrcholením letošních jubilejních oslav a vyzněla jako velké poděkování Bohu za založení a dlouholetou ochranu diecéze.

Naše diecéze

Brněnská diecéze

je jednou z osmi diecézí římskokatolické církve v České republice.

Hlavní údaje o brněnské diecézi

    • Současný biskup: Mons. Ing. Pavel Konzbul.
    • Rozloha: 10 597 km2.
    • Kraje, na jejichž území se diecéze rozkládá: Jihomoravský a Vysočina.

Subscribe to RSS - Diecéze