OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 32 (23. 9. 2018)

Z farní kroniky Říčan 1917 - 1918

Léto roku 1917 bylo neobyčejně horké. Velké teplo nastalo už 30. dubna a v červnu a v červenci se vedra na slunci blížila 40°C. A nepršelo. Mnohé řepy vyrazily teprve po 24. červnu, kdy přišel první větší déšť, další pak zase až 9. července. První jetele a luční trávy ještě prošla, ale další vedra pak pozdější trávy a jetele vypálila. Obilí bylo v nižších polohách ještě dosti dobré, na vyšších polích (u Říčan k Javůrku) seschlo a hlavně jařiny byly špatné. Druhé seno, jetel a otavy byly slabé, a přece úřady chtěly vyvézt z Moravy mnoho vagonů sena.

Moje návštěvy v Praze

Úryvek z ručně psaného textu pí Ludmily Franzové

Již několikrát a jinde bylo zmíněno, jaký byl náš tatínek (Ladislav Polanský, nar. 18. 6. 1908) velký vlastenec. Kdysi, ještě jako mladý učeň strávil v Praze jistý čas. A tak měl k Praze osobní vztah. Od něho jsem získala vřelý vztah k Praze i já. Každou její návštěvu mám v živé paměti. Bylo jich čtrnáct. (Tento text se týká prvních třech).

1.

Kritika populistických plánů rakouské vlády ze strany křesťanských církví

S počátkem půlročního předsednictví Rakouska v Evropské unii se množí kritiky mířené na rakouskou vládu za její populistické plány, které mají vzbudit strach před jakýmikoliv uprchlíky. Nedávno za to rakouskou vládu kritizoval kardinál Schönborn ve své připomínce Mezinárodního dne uprchlíků, a dnes se k tomuto tématu v pravidelném nedělním duchovním komentáři rakouského rozhlasu Ö1 vyjádřila také evangelická superintendantní kurátorka Dr. Gisela Malekpour. Uvádím doslovný překlad:

Odhodlání, očekávání a - úplně něco jiného

aneb můj pobyt v klášteře

         Jsem prostě taková, tvrdohlavá. Když si něco vymyslím, musím se k tomu dostat či to mít. 

         Tak to taky začalo, někdy v zimě se u mě objevila obrovská touha. Chtěla jsem zažít život v klášteře. Jak to tam funguje? Co tam vlastně celý den ty sestřičky dělají? Proč se vůbec rozhodly žít takový život? Samé otázky, ale nikdo, kdo by odpověděl, a mně by to stačilo. 

Co je náš cíl?

Dostat se k Bohu, nebo si užívat pozemských lákadel? Odpověď zdá se jednoduchá, předpokládám, že většina z nás chce žít v lásce. Bez ní se totiž těžko dostaneme k Bohu. Ale žijeme opravdu v lásce? 

Nevěřte vlastním očím

Nevěřte vlastním očím anebo spíše nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Ještě nikdy v historii nebyl člověk obklopen tolika dostupnými informacemi, jako v dnešní internetové době.

Mezinárodní den uprchlíků

“Dvacátý červen byl světovým dnem uprchlíků. Ten, kdo dnes řekne něco dobrého o uprchlících, riskuje, že upadne do nemilosti a všichni ho budou ignorovat. Nejde ale o to, budu-li někým oblíben, když říkám jen to, co se chce slyšet. Teď jde o fakta, o kterých se téměř vůbec nemluví. Podle statistiky, kterou zveřejnila OSN, je na světě 68 miliónu uprchlíků. Jen nepatrná část z nich přichází do Evropy. Osmdesát pět procent všech uprchlíků je zachyceno v chudých, rozvojových zemích, největší počet z nich představují uprchlíci ve vlastních zemích.

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Proč pěší pouť na Velehrad?

Po návratu z pěší pouti do Říma se mě lidé často ptali, kam vyrazíme na další pouť, jestli zase tam. Každý rok však nemůže být jako ten jubilejní dvoutisící, a do Říma se nedá chodit tak brzy po sobě. Proto jsme se v prvním roce nového tisíciletí na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - tedy 18. 1. 2001 - my, kteří jsme se díky Bohu vrátili od hrobů svatých apoštolů Petra a Pavla, na faře ve Znojmě dohodli, že budeme každý rok putovat pěšky na Velehrad, kde je Maria právě pod tímto jménem uctívána, a že pozveme i další.

První narozeniny Fondu PULS

V měsíci září oslaví své první narozeniny Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS. Během prvního roku života se velká rodina malých dárců rozrůstala a měla k světu. Dorostla do velikosti více než 2100 donátorů z téměř 300 farností. O její chuti k životu svědčí také i více než 5,7 mil. korun, které donátoři do fondu darovali. Více o tom, jak se PULSu dařilo naplňovat úkol, který mu byl svěřen, a sice podporovat kněze, farnosti a diecézi, se můžete dočíst ve zpravodaji ImPULSy brněnské diecéze, který je k dispozici ve Vašem kostele.

Velehradské slavnosti 4. - 5. 7. 2018

Po 5 letech jsem se vydala na Velehrad, tentokrát s manželem a dcerou. Zúčastnili jsme se „Večera lidí dobré vůle,“ který se odehrál před bazilikou. Vystoupili zde Hana Zagorová, Vašo Patejdl, Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan, skupina Mirai, Filharmonie ze Zlína, Sbor Stojanova gymnázia a další. Skupina Mirai ještě měla koncert u základní školy. Večer byl krásný a teplý.

K mozaice v kapli sv. Anny v Lesním Hlubokém

Když Mojžíš o samotě pásl ovce na hoře Choreb, všiml si hořícího keře. Hořel, ale nebyl stráven. Byl v údivu nad takovým znamením a slyšel hlas Boha, Boha živých. „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“

Na hoře Choreb Bůh řekl také své pravé jméno: Jahve, ,,Jsem, ten který jsem.”

Od studánky do kaple

Srozumitelněji: Z lesní mše u Helenčiny studánky na poutní mši v kapli sv. Anny v Lesním Hlubokém

Jak se stát kavalírem!

Jako každý rok se v Ostrovačicích konal náš farní tábor, tentokrát na téma Cyril a Metoděj. Děti putovaly s věrozvěsty až na Velkou Moravu. Poznaly Cyrila a Metoděje, sv. Klimenta, papeže Hadriána II., císaře Michala III., knížete Rastislava a všechny další důležité postavy z historie té doby. Letošní tábor byl ale v jedné věci jiný než ostatní. Kromě toho, že se děti naučily něco z naší historie, poznaly, odkud pocházejí základy naší víry a užily si spoustu legrace, naučily se také něco málo z etikety.

Při letošní pouti jsme byli ve Vambeřicích, v Neratově a v Králíkách

Někdy brzo po Velikonocích přišel otec Ludvík se zprávou, že v Říčanech padl návrh navštívit během chystané letošní pouti Horu Matky Boží u Králík a Neratov v Orlických horách. Jsou to poměrně vzdálená místa, odhadoval jsem, že tam cesta autobusem potrvá jistě několik hodin. Ale při loňské pouti na Turzovku to bylo podobné. Ta pozitivní zkušenost mi dodala odvahu, abych přidal ještě třetí cíl – Vambeřice v Dolním Slezku. Od Neratova jsou přes Orlické hory vzdáleny jen asi 40 km, tak se to snad dá zvládnout. 

Až budu umírat

Až budu umírat, o to Tě prosím, Matko Boží
Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého
a těm, kteří mne budou oplakávati, se zjev
podobou květin, které jsem miloval,
poněvadž jsou krásné jako Tvé panny
a mlčí.

 A vy, přátele moji, netruchlete!
Dopodrobna vás znám a jenom svou smrtí
mohu se odvděčiti za vaši lásku,
která neviděla mých slabostí.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 32 (23. 9. 2018)