OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 33 (16. 12. 2018)

Castello in Aria

Castello in Aria je sdružením hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů.

Mistr Jan Hus o Panně Marii

Barokní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, na jehož vrcholu stála socha Panny Marie, chtěli strhnout k nohám pomníku Jana Husa. Asi netušili, co ani dodnes spousta lidí neví: Jan Hus jako katolický kněz byl velkým ctitelem Panny Marie. Sám se k ní modlil a slova, která o ní napsal, jsou stále aktuální, živá a krásná. 

Převzato z časopisu Milujte se č. 47, str. 3:

A co Franta Sauer?

Žižkovský bohém, rebel a anarchista Franta Sauer byl hlavním organizátorem stržení Mariánského sloupu v Praze. Jeho osud v závěru svého článku o průběhu této barbarské akce popisuje ak. sochař Jan Bradna v časopise Milujte se 47. číslo. Text přepisujeme beze změny. 

Světlo v temnotách

Nedávno jsem vyslechla rozhovor dvou pečujících o nemocné, ve kterém hodnotily zkušenosti s nemocničním prostředím. Byl to trochu takový povzdech nad momentální situací českého zdravotnictví. Na jedné straně stojí pacienti a jejich blízcí, kteří jsou vystaveni stresu ze situací, které zrovna prožívají. Na druhé straně zdravotníci, kteří jsou vystaveni tlaku ze strany zaměstnavatele – mnoho služeb, málo ošetřujícího personálu a spousta nedostatečně ohodnocené práce.  Na empatii a citlivý přístup už často nezbývá.

Vzpomínky na cestu do jiného světa

V letošním roce nám bylo s manželem dopřáno podívat se do dalekých koutů jihovýchodní Asie, konkrétně do Kambodži. Asi bychom si úplně tuto destinaci ke své dovolené nevybrali, ale sešla se možnost kombinace pracovní cesty a dovolené. A tak jsme mohli strávit čtrnáct dnů v zemi, jejíž minulost je velmi bohatá a pestrá, ale i ponurá a drsná.

O jedné svatbě…

Kdo by z  obyvatel našeho kraje neznal místo mezi Domašovem a Velkou Bíteší, kde stojí při staré silnici v lese devět křížů. Svou velikostí jsou nepřehlédnutelné každému, kdo kolem projíždí. Ale ne každému je známá událost, která se tam stala v roce 1539. Vznikaly různé legendy, ba dokonce i divadelní hra. Připravoval se i filmový scénář, neboť tragická událost skýtá pro umělecké zpracování nevšední námět. Situace a postavy se různí, ale hlavní průběh celé události je totožný. Sám jsem se několikrát vracel k úvahám o složité  situaci mladé dvojice, která zde našla společný hrob. 

Co znamená mít otevřené srdce

Snad se shodneme, že člověk, který má, nebo chce mít otevřené srdce, tak touží po boží lásce.

Rád bych se s vámi podělil o moji zkušenost. V mém dosavadním životě jsem prožil hodně těžkých ran, ale zároveň i spoustu radostí. Ta největší byla, když jsem ucítil hmatatelnou boží blízkost. Uvědomil jsem si, že kdybych neprožil těžké pády, opravdovou boží lásku bych možná nikdy nepoznal. Neznamená to ovšem, že pokud prožijeme nějakou bolest, tak automaticky dostaneme více lásky. To nestačí. Mě pomohly k odražení se ode dna a následně prožitou boží blízkost, dvě věci. 

Naděje…

Devátého listopadu si celý svět připomněl hrůzy pogromu zvaného Křišťálová noc. V noci z 9. na 10. listopad 1938 hořely v Německu, Rakousku a oblasti Sudet v Československu stovky židovských synagog, řinčelo sklo oken a výloh tisíců židovských obchůdků a bytů. Hitlerem zfanatizovaní lidé tehdy rozpoutali pronásledování Židů s cílem je úplně zlikvidovat. Jejich umírněnější spoluobčané řádění jen tiše a se strachem přihlíželi a čekali, co bude dál.

Uběhlo 40 let od počátku pontifikátu Jana Pavla II.

Před 40 lety na konkláve 16. října 1978 byl papežem Římskokatolické církve zvolen krakovský arcibiskup Karol Wojtyla. První Slovan – Polák v historii církve, po 450 letech opět papež ne italského původu. Navíc ve věku pouhých 51 let. Ukázalo se, člověk nesmírně lidský, ale ve svých postojích pevný. 

Boj o Mariánský sloup

Barokní Mariánský sloup zdobil Staroměstské náměstí v Praze už od poloviny 17. století. Býval označován za symbol germanizace, násilné rekatolizace a habsburské nadvlády nad českými zeměmi. Během 1. světové války kvůli všeobecné bídě zesílily protirakouské nálady ve společnosti a začalo se opakovat tvrzení, že sloup byl postaven jako triumf habsburské nadvlády v českých zemích. Po vzniku Československé republiky 28. října 1918 bylo pátý den svoláno shromáždění lidu na Bílou horu. 3. listopadu se u mohyly na bojišti shromáždilo na 30 000 lidí.

Kulaté výročí od schválení staroslověnštiny papežem

V letošním roce si připomínáme 1 150. výročí od schválení staroslověnštiny oficiálním liturgickým jazykem. Učinil tak papež Hadrián II. v roce 868 na žádost slovanských věrozvěstů sv. Konstantina a Metoděje. 

Setkání sborů k poctě svaté Cecílie 2018

Dne 25. 11. 2018 v 15 hodin se v kostele svatých Petra a Pavla v Říčanech konalo setkání pěveckých sborů k poctě svaté Cecílie. K naší „Schole svatého Petra a Pavla“ přibyl ještě „Chrámový sbor od svatého Martina“ z Kralic nad Oslavou. Hosty byli duchovní otcové obou farností, o. Josef Požár a o. Ludvík Bradáč. Návštěva na koncertě byla slušná, i když někteří zmínili, že byla slabší než v minulých letech. Připomněli jsme si dvě letošní výročí, a to: 5. výročí setkání našich sborů a 25. výročí založení říčanské scholy.

Adopce na dálku® pomáhá již čtvrt století

Projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku® je v našich farnostech dobře známý. Mnoho farníků z Veverských Knínic i Říčan se jej aktivně účastnilo či účastní. V letošním roce slavil projekt 25 let svého trvání. První indičtí školáci, kteří usedli do lavic díky podpoře českých dárců, jsou dnes už třicátníci. Během 25 let zaplatili Češi vzdělání 31 622 dětem ze sociálně slabých rodin v osmi zemích světa. Je to takové jedno okresní město. A to není úplně špatný výsledek, nemyslíte?

Připomínky konce první světové války

První světová válka zasáhla téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadílech a na všech světových mořích. Konflikt postihl 38 států. Zahynulo v něm téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. Rozpadly se staré monarchie (Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). Válka přinesla nástup bolševiků v Rusku, světově se do popředí dostaly Spojené státy americké a postupně se začaly rozpadat koloniální říše.

To nezbytné z Kokolii

V neděli odpoledne 18. 11. 2018 se skupinka farníků spolu s panem farářem vypravila do Brna zhlédnout výstavu našeho rodáka akademického malíře Vladimíra Kokolii. Výstava je umístěna ve Faitově galerii ve Vaňkovce a otevřena je do 12. 1. 2019, vždy od úterý do soboty v 11 - 18 hod. Její název jsme použili pro pojmenování tohoto příspěvku.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 33 (16. 12. 2018)