OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 34 (14. 4. 2019)

Poslední rozloučení s panem Jaromírem Šrámkem

V sobotu 12. ledna 2019 se konalo poslední rozloučení s panem Jaromírem Šrámkem. Zemřel začátkem ledna ve věku nedožitých 80 let. Pocházel z Rudky, která patří do farnosti Domašov, zádušní mše sv. se uskutečnila v domašovském kostele. Sloužil ji rosický děkan Mons. Fr. Koutný, koncelebrovali při ní rosický farář P. J. Klíma, ostrovačický farář P. L. Bradáč a stálý jáhen Ing. M. Bareš ze Zbraslavi. 

Ukřižovaný poklad

Já poklad jsem viděla ve snu.
Rubíny a perly, i věnec zlatý, zdál se. 
Bála jsem se však, že do bažiny klesnu, 
jak vztáhnu ruku po té kráse.

Když jsem se ráno probudila, 
mé oči zabloudily na stůl – na růženec. 
Sen o pokladu zmizel a já pochopila, 
že koruna z trní – byl ten zlatý věnec. 

Jak rubíny se leskly kapky krve svaté, 
perly, to byly slzy bolesti. 
Že lidské plémě, do bažin hříchů jaké,
těžko si samo cestu proklestí. 

Velký Pátek

Dříve, než zem se zachvěla
nad krutostí svých synů
a slunce tvář svou zakrylo
do mraků temných stínů,

pýcha a krutost lidská
přibily na kříž tělo Ježíšovo,
umlčet chtěla mysl nízká
jeho pravdu a svaté slovo.

Ježíš mnohému nás naučit chtěl,
kdybychom žít jej nechali.
S Boží láskou on nad námi bděl,
my slovo jeho do srdcí nepřijali.

Velikonoční pozdrav 2019

Milí farníci, přátelé!

Květná neděle – den, ve kterém obdržíte tento zpravodaj – je dnem, ve kterém hlasitě zní slovo „Hosana“. 

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 34 (14. 4. 2019)