Marie Kalová

Ukřižovaný poklad

Já poklad jsem viděla ve snu.
Rubíny a perly, i věnec zlatý, zdál se. 
Bála jsem se však, že do bažiny klesnu, 
jak vztáhnu ruku po té kráse.

Když jsem se ráno probudila, 
mé oči zabloudily na stůl – na růženec. 
Sen o pokladu zmizel a já pochopila, 
že koruna z trní – byl ten zlatý věnec. 

Jak rubíny se leskly kapky krve svaté, 
perly, to byly slzy bolesti. 
Že lidské plémě, do bažin hříchů jaké,
těžko si samo cestu proklestí. 

Subscribe to RSS - Marie Kalová