Feed aggregator

Síla řetězu plyne z péče o nejslabší články, píše papež ke Dni zdravotně postižených

www.radiovaticana.cz - 3. December 2020 - 14:36

Vatikán. Cílem je, aby se už ve farnostech nehovořilo o »nich« – zdravotně postižených, ale o pouze o »nás«, píše papež František v poselství k dnešnímu Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který se každoročně připomíná z podnětu Organizace spojených národů již od roku 1981. Papež naléhá na aktivní účast a inkluzi zdravotně postižených v církvi i společnosti a varuje před kulturou odpisu, neboť „zranitelnost přeci náleží k podstatě každého člověka“.

Celosvětová síť modlitby s papežem se stává vatikánskou nadací

www.radiovaticana.cz - 3. December 2020 - 14:36

Vatikán. Svatý otec dnes zřídil Nadaci Celosvětové sítě modlitby s papežem. Ze stejnojmenného papežského díla, které ustanovil před dvěma roky revizí a aktualizací tzv. Apoštolátu modlitby, spravovaného jezuity, tak učinil právnickou osobu s vlastními statuty a sídlem ve Vatikánu. Nadále ji bude spravovat Tovaryšstvo Ježíšovo. Ředitelem této mezinárodní nadace byl jmenován P. Frederic Fornos S.J.

Zemřel arcibiskup Teissier, průkopník realistického a konkrétního dialogu s islámem

www.radiovaticana.cz - 3. December 2020 - 14:36

Vatikán/Francie. „Velkorysý pastýř, který odvážně a v evangelním duchu provázel život alžírské církve a usiloval o dialog a bratrství“, těmito slovy připomíná papež František zesnulého emeritního arcibiskupa Alžíru. Mons. Henri Teissier zemřel 1. prosince v rodném Lyonu ve věku 91 let.

Velká cena Francouzské akademie pro knihu o otci Hamelovi

www.radiovaticana.cz - 3. December 2020 - 14:36

Francie. Postava kněze se vrací do literatury. Francouzská akademie poctila svou Velkou cenou (Grand Prix) novelu Etienna de Montetyho nazvanou “La Grande épreuve” (Velká zkouška), příběh inspirovaný mučednickou smrtí P. Jacquesa Hamela.

Katedrála Notre-Dame se probouzí k životu: První koncert na vánoční vigilii

www.radiovaticana.cz - 3. December 2020 - 14:36

Paříž. Jakkoli restaurační práce na požárem zničené katedrále Notre-Dame teprve začínají, pařížská arcidiecéze se rozhodla ukázat, že starobylý chrám již povstává ze zmaru. 24. prosince večer bude hostit vánoční koncert. Vystoupí na něm Maîtrise Notre-Dame, katedrální sbor s tradicí sahající na přelom 12. a 13. století, tedy stejně starou jako katedrála.

Rada kardinálů o životě církve v čase pandemie

www.radiovaticana.cz - 2. December 2020 - 20:14

Vatikán. V úterý odpoledne proběhlo od 16 hodin plánované setkání Rady kardinálů. I tentokrát se konalo online.

 

Nové licitování o Afriku a její suroviny

www.radiovaticana.cz - 2. December 2020 - 20:14

Řím. Krize vyvolaná pandemií koronaviru neoslabila výprodej zemědělské půdy a surovinových zásob v Africe. Naopak, v posledních měsících se tento proces zrychloval. Během pandemické krize bylo uzavřeno přes 2100 smluv, které se týkají 79 milionů hektarů země.

 

Papež: Ať je letošní advent momentem zvláštní milosti

www.radiovaticana.cz - 2. December 2020 - 14:04

Vatikán. Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl sedmnáctou část cyklu katechezí o modlitbě. Byla uvedena čtením z listu sv. Pavla Efesanům (Ef 1,3-6), kde apoštol národů chválí Boha.

Pokročme v liturgické inkulturaci, vyzval papež při prezentaci studie o zairském misálu

www.radiovaticana.cz - 1. December 2020 - 19:57

Vatikán. “Papež František a římský misál pro zairské diecéze” s podtitulem “Obřad slibný pro jiné kultury” – takový název nese svazek z liturgické řady Vatikánského nakladatelství, věnovaný zairskému (či konžskému) ritu, který po dlouhém inkulturačním procesu schválil papež Jan Pavel II. v roce 1988 pro diecéze na území Zairu, dnešní Demokratické republiky Kongo. Prezentace knihy, která vychází péčí konžské teoložky s. Rity Mboshu Kongo a již Petrův nástupce opatřil předmluvou, se konala dnes odpoledne v sídle Vatikánského rozhlasu.

Papež o budování nové sociální spravedlnosti: Neuvažovat v odtržení od reality

www.radiovaticana.cz - 1. December 2020 - 16:50

Vatikán. Dvě videoposelství věnoval papež František prvnímu virtuálnímu setkání soudců, kteří zasedají v amerických a afrických Výborech pro sociální práva. Online konference je nadepsána: „Budování sociální spravedlnosti. Směrem k plné aplilkaci základních práv lidí v situaci zranitelnosti.“ „Křesťanská tradice nikdy neuznala absolutní a nedotknutelné právo na soukromý majetek,“ říká František.

 

Papež František: Srdcem poslání církve je modlitba

www.radiovaticana.cz - 1. December 2020 - 16:50

Vatikán. Světová síť modlitby s papežem zveřejnila modlitební úmysl na měsíc prosinec, který vybízí k životu v modlitbě. Papež František jej komentuje v krátkém videozáznamu:

 

Papež František letos uctí Imakulátu při soukromé pobožnosti

www.radiovaticana.cz - 30. November 2020 - 19:21

Vatikán. Tradiční pocta římského biskupa P. Marii Neposkvrněné na Španělském náměstí v Římě se letos kvůli pandemické situaci neproběhne. Papež František svěří obyvatele Věčného města Matce Boží při soukromé pobožnosti.

 

Otec Raniero Cantalamessa – kardinál, který zůstává kapucínem

www.radiovaticana.cz - 30. November 2020 - 19:21

Vatikán. Ze třinácti mužů, které papež František minulou sobotu přiřadil do kardinálského sboru, je v české církvi patrně nejznámější papežský kazatel, o. Raniero Cantalamessa, a to též díky četným knižním překladům a účasti na Katolické charismatické konferenci. Papež František vyhověl jeho přání o dispens od povinnosti biskupského svěcení po kardinálském jmenování, již v roce 1962 ustanovil papež Jan XXIII. v motu proprio Cum gravissima decise.

Papežovo poselství patriarchu Bartolomějovi: Vzájemná láska a dialog vedou k cíli

www.radiovaticana.cz - 30. November 2020 - 16:20

Vatikán/ Istanbul. Oficiální Vatikánská delegace odcestovala do sídla Ekumenického patriarchátu v Istanbulu. Pandemie nezastavila tradiční návštěvu zástupců Svatého stolce na svátek titulárního patrona sv. Ondřeje, uctívaného jako zakladatele konstantinopolské církve.

Nejvyšší administrativní soud dal za pravdu francouzským biskupům

www.radiovaticana.cz - 30. November 2020 - 16:20

Francie. Francouzská vláda obnovila vyjednávání s katolickou církví ohledně stanoveného limitu věřících na veřejných liturgiích. Včera ráno (v neděli 29. listopadu) stanovila Státní rada vládě třídenní lhůtu na změnu dosavadních směrnic. Představitelé episkopátu se v této věci následně sešli s premiérem Castexem. Biskupové požadují stanovení limitů s ohledem na velikost sakrálního prostoru. Vláda na jejich návrh nepřistoupila s tím, že je nutné konzultovat směrnice také s dalšími náboženstvími.

Uvězněná víra

www.radiovaticana.cz - 30. November 2020 - 16:20

Itálie. V průměru 309 křesťanů je každý měsíc uvězněno z důvodu své víry v padesáti zemích světa, což znamená zhruba deset denně. Spolu s únosy přispívá tato situace k tomu, že „miliony křesťanů po celém světě žijí v trvalém ohrožení“, upozorňuje papežská nadace Kirche in Not (Pomoc trpící církvi).

Doufáme, že se ukáže Bůh, ale také On doufá, že se ukážeme

www.radiovaticana.cz - 29. November 2020 - 16:12

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo pár set lidí, a jako každou neděli je  před mariánskou modlitbou Anděl Páně oslovil Petrův nástupce. Komentoval druhé liturgické čtení (srov. 1 Kor 1,3-9) z 1. neděle adventní.

Papež: Víra je opakem prostřednosti, je vroucí touhou po Bohu

www.radiovaticana.cz - 29. November 2020 - 13:11

Vatikán. Dnes dopoledne Svatý otec spolu s třinácti novými kardinály, které včera jmenoval, sloužil v bazilice sv. Petra liturgii 1. neděle adventní. Ve svojí homilii se papež František věnoval zejména dnešnímu evangeliu (Mk 13,33-37).

František a noví kardinálové navštívili Benedikta XVI.

www.radiovaticana.cz - 29. November 2020 - 1:00

Vatikán. Také po letošní konzistoři, spojené se jmenováním nových kardinálů, nechyběla návštěva u Benedikta XVI. v kapli kláštera Mater Ecclesiae ve Vatikánských zahradách. Emeritní papež požehnal jedenácti novým nositelům purpuru, přítomným v Římě, a pomodlil se s nimi.

Tituly a diakonie nových kardinálů

www.radiovaticana.cz - 28. November 2020 - 21:57
Při dnešní konzistoři udělil papež František třinácti novým kardinálům následující tituly a diakonie.

Stránky

Subscribe to OŘÍK agregátor