Feed aggregator

Papež František: List o intekomuniu byl sepsán na můj pokyn

www.radiovaticana.cz - 22. June 2018 - 21:49

Ekumenickou cestu do Ženevy shrnul papež František na palubě letadla při návratu ze Švýcarska. Hovořil rovněž na téma migrační krize a vyjasnil hlavní důvody vatikánské reakce na problematiku interkomunia v Německu.

Papež: Prosme Boha, aby učinil náš život prostší

www.radiovaticana.cz - 22. June 2018 - 21:49

Křesťanská modlitba se neobrací k neurčitému Bohu, ale k Bohu, který je především tatínkem. Modlitba „Otče náš“ je tedy formulí života, která vyjevuje naši identitu: jsme milovanými dětmi. František o tom mluvil během slavnostní mše svaté v Ženevě, která byla během ekumenické pouti centrálním momentem jeho setkání se švýcarskými katolíky. Svatý otec ji celebroval v prostorech výstaviště PalExpo.

Blízký východ ovládl hřích, řekl římský biskup podpůrcům východních katolických církví

www.radiovaticana.cz - 22. June 2018 - 18:49
Vatikán. Papež František dnes přijal Sdružení děl na pomoc východním církvím (ROACO), jehož plenární zasedání právě skončilo v Římě. Charitativní instituce, působící při Kongregaci pro východní církve, v tomto roce slaví půlstoletí od založení, což římskému biskupovi umožnilo připomenout její význam na Blízkém východě, kde dnes křesťanům hrozí vyhlazení, a to dokonce možná úmyslné, podotkl papež...

Přemýšlejte o svých kořenech a hřbitovech, vyzval papež misionáře Božího slova

www.radiovaticana.cz - 22. June 2018 - 18:49
Vatikán. Vycházejte, abyste potkávali bratry vyřazené ze společnosti; naslouchejte volání toho, kdo se dožaduje chleba a spravedlnosti. S touto důraznou výzvou se dnes v poledne papež František obrátil na více než sto padesát verbistů, kteří se účastní generální kapituly své kongregace, Společnosti Božího Slova.

Letní slunovrat

signaly.cz - 22. June 2018 - 16:00
Jak už jsem ráda, že je po letním slunovratu! Je sice pravda, že mám ráději dlouhé slunečné dny a kratší noci než zimní čas rychlého stmívání, ale když ten náš malý člověk má v sobě jakési čidlo na světlo a vstává se sluníčkem. Takže v těchto dnech…

Římský biskup v Ženevě

www.radiovaticana.cz - 21. June 2018 - 18:21
Ženeva. 1. „Žít podle Ducha znamená odmítat zesvětštění“ kázal papež při ekumenické modlitbě v sídle Světové rady církví. 2. „Vzroste-li misionářský zápal, vzroste také jednota mezi námi“ - prohlásil papež ke Světové radě církví.

Člověk stojí na rozcestí: Vnucuje mi Bůh něco anebo o mě pečuje?

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 21:18
Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se ráno sešlo 15 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience.

Papež František pro Reuters: Migrační krize nemá snadná řešení

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 21:18

Evropa musí investovat do Afriky, aby se zamezilo imigraci u kořene věci, říká papež František v obsáhlém rozhovoru pro agenturu Reuters. V kolektivním nevědomí považujeme Afriku za zdroj k využití. „Když africký stát dostane nezávislost, jakoby to platilo jen nad zemí, kdežto v podzemí nezávislost nemá, a pak si stěžujeme, že hladoví Afričané přicházejí k nám. Dějí se tam nespravedlnosti!“ – poukázal papež na složité kontexty migranční krize.  

Člověk stojí na rozcestí: Vnucuje mi Bůh něco anebo o mě pečuje?

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 18:18
Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se ráno sešlo 15 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Těsně před jejím zahájením pozdravil papež osobně asi dvě stovky nemocných v nedaleké, klimatizované aule Pavla VI., odkud pak její další průběh sledovali na velkoplošných obrazovkách.

Rodiče mají přednostní právo na výchovu dítěte

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 18:18
Ženeva. „Rodiče by měli mít možnost volit takové školy, které zrcadlí jejich hodnoty“. Tento požadavek Svatého stolce formuloval arcibiskup Ivan Jurkovič na ženevském 38. zasedání Rady pro lidská práva OSN (18.6.-6.7.), které se mimo jiné zabývá právem na vzdělání.

Papež pomohl obětem guatemalského vulkánu

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 18:18
Vatikán. Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji na papežovu přímou žádost přispěl částkou 100 tisíc dolarů obětem sopečné erupce na Guatemale, která postihla více než půldruhého milionu lidí, přičemž třináct tisíc osob bylo donuceno opustit své domovy.

Kardinál Zenari: Syrská válka skončí, až se uzavře konflikt v OSN

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 18:18
Sýrie. „Když myslím na Sýrii, vybavují se mi dva obrazy – Michelangelova Pieta, ve které při každém vstupu do Svatopetrské baziliky spatřuji Sýrii, držící své děti v náručí, a dále podobenství o milosrdeném Samaritánovi, protože Sýrie je jako onen člověk, kterého napadli lupiči a nechali jej ležet na cestě“. Těmito slovy apoštolský nuncius v Sýrii, kard. Mario Zenari, uvodil své vystoupení na římské konferenci, organizované Gregoriánskou univerzitou u příležitosti Světového dne uprchlíků.

Egyptský imám přivolal pomoc k hořícímu koptskému kostelu

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 18:18
Káhira. V křesťanském kostele o půlnoci vypukne náhodný požár a imám blízké mešity reproduktorem přivolává pomoc, do níž se jako první zapojí muslimská mládež, která se nedaleko sešla ke slavnostní večeři iftár, završující postní období.

Francie na italské hranici porušuje lidská práva

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 18:18
Francie. Francouzská komise pro monitoring lidských práv pranýřuje přístup k migrantům a dobrovolníkům na francouzsko-italské hranici. Podle právě zveřejněného raportu (19. června) dochází v Mentonu a v oblasti Přímořských Alp k vážnému porušování lidských práv ze strany státu.

Apoštolský vikář Jižní Arábie vyhlásil na sobotu den modliteb za mír v Jemenu

www.radiovaticana.cz - 20. June 2018 - 18:18
Jemen. Papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně vyzval kompetentní autority k vyjednávání, které by ukončilo válku v Jemenu. Tento zapomenutý konflikt v posledních dnech opět eskaluje. Apoštolský vikář Arábie, biskup Paul Hinder, proto vyhlásil (prostřednictvím agentury AsiaNews) na příští sobotu 23. června den modliteb za mír v Jemenu.

Slavte to, co nás spojuje – píše papež u příležitosti oběda pro migranty

www.radiovaticana.cz - 19. June 2018 - 18:15
Vatikán. Papež František adresoval poselství do Caritas Internationalis u příležitosti dnešního oběda pro uprchlíky a migranty. Akce proběhla dnes v charitní menze sv. Jana Pavla II. pod patronátem zmíněné mezinárodní konfederace charit sdružující 160 lokálních charitativních organizací v rámci kampaně „Společně na cestě” (Share the Journey).

Úřad pro sběr informací o zneužívání v chilské církvi povedou laici

www.radiovaticana.cz - 19. June 2018 - 18:15
Vatikán/Chile. Svatý stolec zřídil při chilské nunciatuře nový úřad pro shromažďování trestních oznámení a informací o případech zneužívání v církvi. V jeho čele budou stát laici a – jak upřesnil představitel Kongregace pro nauku víry – jeho úkolem bude shromažďovat, uspořádávat a vyhodnocovat materiál, který bude následně postoupen Vatikánu.

Člověkem od tisíce gramů?

www.radiovaticana.cz - 19. June 2018 - 18:15
Berlín. Braniborský parlament připravil novelu zákona o pohřbívání. Podle ní bude mít v této německé spolkové zemi nárok na pohřeb dítě od váhy 1 kg. Nový zákon by umožňoval také přeměnu popela zemřelých na diamanty, o níž mohou žádat nejen nejbližší příbuzní zemřelého.

O lásce k nepřátelům

www.radiovaticana.cz - 19. June 2018 - 15:13
Vatikán. Tajemství lásky k nepřátelům bylo tématem dnešního kázání papeže Františka při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Vyšel přitom z dnešního evangelia (Mt 5,43-48), ve kterém Ježíš vysvětluje svým učedníkům, že láska k nepřátelům z nich učiní syny nebeského Otce.

Zveřejněn osobní list papeže chilským biskupům z 15. května 2018

www.radiovaticana.cz - 19. June 2018 - 15:13
Řím. Časopis La Civilità Cattolica ve svém posledním čísle (4032, 16. června 2018) zveřejnil dosud oficiálně nepublikovaný osobní list papeže Františka týkající se bolestné kauzy zneužívání svátostí,  církevních pravomocí a svědomí k sexuálním deliktům, pacháným i na nezletilých některými kněžími v Chile. Tento soukromý list adresoval a předal papež osobně každému z třiceti čtyřech chilských biskupů na úvodním setkání během jejich mimořádné květnové návštěvy ve Vatikánu (15.-17. května) jako podklad k reflexi a zpytování.

Stránky

Subscribe to OŘÍK agregátor