Kdo jsme?

Tvoříme jedno společenství dvou farností a tří obcí se třemi kostely. To všechno spravuje jeden kněz z jedné fary. Tak nějak nás charakterizoval o. Bedřich Provazník před několika roky.

Jak velké je toto společenství? Fotka s větším počtem farníků byla pořízena v srpnu r. 2008 na naší pouti v kapli Panny Marie na Veveří.

Samozřejmě zde nejsou ani zdaleka přítomni všichni farníci.
Mnozí z nich přispívají do našeho farního zpravodaje nebo píší články na naše webové stránky (autoři článků). 

Tři obce, ve kterých žijeme a chodíme do kostela, se jmenují Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice. Jsou to obce blízko Brna, rozkládající se podél dálnice na Prahu.
Dvě naše farnosti se nazývají: Ostrovačice a Veverské Knínice (Říčany jsou totiž součástí farnosti Ostrovačice).
Fara, ve které bydlí zdejší farář a ve které se farníci často scházejí, se nachází v Ostrovačicích.

Dále o nás čti zde.