• Poslední farní zpravodaj, který vyšel dne 24. března 2024, lze stáhnout zde. Přehled všech čísel farního zpravodaje s možností stáhnout si je do svého počítače se nachází zde.

Postní doba 2024

Pro letošní postní dobu opět připravilo Katechetické centrum Biskupství brněnského program pro děti, který rádi v našich kostelích využíváme a snažíme se dětem alespoň konec bohoslužby trochu osvěžit. Letos je hlavní téma „Připravit půdu rozsévači“. Podle známého podobenství o rozsévači se snažíme obdělat půdu našeho srdce a připravit ji na Velikonoce. 

Postní duchovní obnova 2024

V sobotu 2. března 2024 se v našich farnostech konala postní duchovní obnova. Měla název „Svoboda a odvaha být církví“ a vedl ji P. Michael Martínek, SDB (salezián). 

Ve dvou přednáškách (první na faře v Domašově a druhá na faře v Ostrovačicích) a v kázání mše sv. (ve Veverských Knínicích) hovořil o naší křesťanské svobodě, která vyžaduje odvahu. Tuto svobodu máme žít v tomto světě i uvnitř společenství církve. 

Pokračování synody v r. 2024

V polovině února 2024 se ve farnostech četl dopis biskupa Pavla Konzbula ohledně pokračování synody v Brněnské diecézi. Zve nás, abychom se v našich společenstvích i synodálních skupinkách opět setkali a věnovali se vybraným tématům, která vzešla ze shromáždění biskupské synody v Římě v říjnu 2023 (viz souhrnnou zprávu ze shromáždění). 

Setkání seniorů dne 7.2.2024

Dne 7. února 2024 se konalo další setkání našich seniorů na faře v Ostrovačicích.

Výlet dětí do Rajhradu

Dne 19. ledna 2024 se v rámci výuky náboženství uskutečnil výlet dětí do Rajhradu. Zorganizovala ho a vedla paní katechetka Magda Blažková, které za to patří veliké poděkování!

Zakončení vánočních svátků 2024

Vánoce skončily letos velmi brzy – již 8. ledna 2024 jsme slavili závěrečný svátek Křtu Páně. 

Náš Pán sestoupil na zem a proměnil tak navždy celý svět. Oslavili jsme to krásně vyzdobenými kostely, rovněž betlémy, které si přišli prohlédnout mnozí lidé i z těch, kteří běžně do kostela nechodí.

Vánoční zpěvy v říčanském kostele

Naše schola připravila na Vánoce kromě tří lidových koled i dvě částí Vánoční mše od Zdeňka Pololáníka. První část (Vstup) zhudebnil skladatel na texty básně "Vstávají ze sna pastýři" od Václava Renče (viz zde) a druhou část (Před evangeliem) na texty hymnu z breviáře „Od bran, kde slunce vychází“ (viz níže). 

Žehnání vína v r. 2023

Opět jsme se o Vánocích sešli k tradičnímu žehnání vína při příležitosti jednoho z patronů vinařů a vína sv. Jana, apoštola a evangelisty. Samotné požehnání trvalo jen chviličku, přesto jsme několik hodin strávili ve společenství vykládáním, mírným popíjením vína i jezením vánočního cukroví. Kéž Bůh žehná našemu společenství a sesílá vánoční pokoj na celý svět!

Předadventní setkání 2023

V sobotu 2. prosince 2023 se na faře konalo setkání na prahu adventu, spojené s výrobou adventních věnců. Stalo se již naší dlouholetou tradicí a očekávanou událostí ze strany těch, kteří na setkání přicházejí. Účastníci nejen tvořili krásné adventní ozdoby, ale především spolu rozmlouvali a vytvářeli společenství. Přitom popíjeli svařák (samozřejmě s mírou) a přikusovali adventní perníčky. Prosíme Boha, ať s jeho milostí dobře prožijeme krásnou dobu adventní!

Setkání seniorů 8.11.2023

8.11.2023 se konalo na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Kromě modlitby, přátelského setkání a popovídání, malého pohoštění jsme si prohlíželi fotografie ze svateb našich seniorů před mnoha lety a vzpomínali na ty hezké chvíle. Rovněž jsme zdobili svíčky k vánočnímu použití.

Velehrad 2023

Opět jsme se vypravili na Velehrad pěšky z Ratíškovic. Naše pouť začala ve čtvrtek 24.8.2023 mší sv. v ratíškovském kostele, po které jsme se pozdravili se všemi, vyfotili, vyprosili požehnání od místního p. faráře Jiřího Čekala, a pak se vydali na cestu. Ještě v samotných Ratíškovicích jsme měli první zastávku u Jezérka, kde nás jako obvykle milí farníci pozdravili a pohostili. Posíleni jsme putovali do Bzence, kde jsme přespali v tělocvičně.

Senioři 15.8.2023

Jelikož se setkání seniorů konalo v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, tak jsme se během setkání ve svých modlitbách a myšlenkách, ba dokonce i v hracích aktivitách, jako např. sestavování obrazů slavných malířů z rozstříhaných kousků, vztahovali k tomuto hlubokému tématu naší víry.

Helenčina studánka 2023

Mše sv. u Helenčiny studánky v r. 2023 se konala opět v době pobytu dětí na faře v Ostrovačicích, a to 26. července. A slavili jsme letos výročí – mše sv. se u Helenčiny studánky konala již popatnácté!

Tábor na faře 2023

Ve dnech 23. – 29. července 2023 probíhal opět týdenní pobyt dětí na faře v Ostrovačicích. V nepochopitelně dobré atmosféře laskavosti a vzájemné pomoci si děti hrály, soutěžily, hledaly poklad, taky hodně jedly i se modlily. Zmíněná dobrá atmosféra byla nepochopitelná kvůli rozdílnému věku dětí, které, viděno zvenčí, spolu těžko mohly mít společné zájmy. K této dobré atmosféře velikým dílem přispěli obětaví vedoucí i jejich pomocníci, „praktikanti“, a samozřejmě Bůh se svým hojným požehnáním. Děti se už nyní těší na prázdniny příštího roku!

Farní pouť na Svatou Horu

Dne 20. května 2023 se konala farní pouť. Jako cíl jsme si vybrali vzdálenější místo než v uplynulých letech, totiž Svatou Horu u Příbrami. Proto jsme vyjížděli hodně brzy ráno – už v 6:00. Byli jsme ve dvou autobusech, v jednom poutníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic a okolí, v druhém poutníci z Domašova a okolí.

Na Svaté Hoře, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, jsme po prohlídce kostela, ambitů a okolních kaplí měli mši sv. Po ní jsme byli na obědě (stále ještě v komplexu baziliky) a posilnili se na další cestu.

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS