Feed aggregator

Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

www.radiovaticana.cz - 2. August 2020 - 14:29

Vatikán. Před polednem přišla na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí vyslechnout si pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlit se spolu s ním a přijmout apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb.

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

www.radiovaticana.cz - 1. August 2020 - 17:25

Argentina. Papež František ještě jako buenosaireský biskup schválil vědecké přešetření domnělého eucharistického zázraku, k němuž došlo v letech 1992-1996 a který bývá označován za „eucharistický zázrak z Buenos Aires“. Již jako kardinál pak vícekrát navštívil kostel Nejsvětější Panny Marie v centru argentinského hlavního města, který uchovává znamení tohoto divu, a vedl tam eucharistickou adoraci.

Nečekaný objev křesťanských fresek v benátské bazilice

www.radiovaticana.cz - 1. August 2020 - 17:25

Itálie. Při restaurátorských pracích v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na benátském ostrově Torcello byly odhaleny fresky pocházející z devátého až desátého století, tedy dosud nejstarší v oblasti Benátska.

Svatý otec jmenoval svého nového osobního sekretáře

www.radiovaticana.cz - 1. August 2020 - 14:25

Vatikán. Jak poznamenal tiskový mluvčí Svatého stolce, došlo v rámci běžné obměny funkcí k personální změně na místě papežova osobního sekretáře. Don Fabio Salerno tak vystřídal otce Yoannise Lahzi Gaida, který v této náročné funkci pracoval šest let.

Papež: Obchod s lidmi je metla lidské důstojnosti

www.radiovaticana.cz - 1. August 2020 - 14:25

Vatikán/Argentina. Prostřednictvím státního sekretáře, kardinála Parolina, se papež František obrátil k účastníkům internetového semináře, který o boji proti obchodu s lidmi uspořádala v těchto dnech Argentinská biskupská konference. Oznámila to Argentinská katolická agentura (AICA).

Papež navštívil rezidenci generálního představeného jezuitů

www.radiovaticana.cz - 31. July 2020 - 17:21

Vatikán. Dnešní liturgická památka sv. Ignáce z Loyoly, která má v Tovaryšstvu Ježíšovu stupeň slavnosti jako v každé řeholi svátek jejího zakladatele, bývá pro argentinského jezuitu na Petrově stolci dnem neformálního setkání u oběda s generálním představeným řádu a komunitou generální kurie v její římské rezidenci, která se nachází nedaleko od Svatopetrského náměstí.

Za covidové krize je třeba léčit také demokracii, soudí generální představený Tovaryšstva Ježíšova

www.radiovaticana.cz - 31. July 2020 - 14:20

Vatikán. V den, kdy si církev připomíná liturgickou památku svatého Ignáce z Loyoly, hovořil Vatikánský rozhlas s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova, který bude dnes večer hlavním celebrantem při mši svaté v římské kostele Jména Ježíš.

Minorita ruské národnosti se stal biskupem

www.radiovaticana.cz - 30. July 2020 - 14:17

Vatikán/ Moskva. Svatý otec František jmenoval pomocným biskupem moskevské arcidiecéze Matky Boží katolíka ruské národnosti. Je jím minorita, otec Nikolaj Genadijevič Dubinin OFM Conv. Papež jej jmenoval titulárním biskupem Aquaealbensis in Byzacena, což je jméno antického biskupství na území dnešního Tuniska.

Když Pius XII. reagoval na zlo milosrdenstvím

www.radiovaticana.cz - 30. July 2020 - 14:17

Vatikán. Počátkem letošního března byla vědcům zpřístupněna k volné konzultaci dokumentace týkající se pontifikátu Pia XII. (březen 1939 – říjen 1958), uchovávaná v historických archivech Svatého stolce. Tuto událost ohlásil již o rok dříve papež František při audienci pro zaměstnance Vatikánského archivu v Klementinském sále Apoštolského paláce (4.3.2019). Mezi hojným materiálem vynikají spisy Komise pro pomoc (Comissione Soccorsi), a to jak obsahovou hutností, včetně chronologického rozsahu, tak bohatstvím a pestrostí témat.

O zneužívání autority v ženských řádech

www.radiovaticana.cz - 30. July 2020 - 14:17

Vatikán. Další číslo obtýdeníku italských jezuitů La Civilta Cattolica (4083-4084, vyd. 1. srpna 2020) přináší mimo jiné článek o zneužívání autority představených v ženských řádech a kongregacích. Giovanni Cucci na str. 218-226  přibližuje různé formy zneužívání autority ženských představených v řádech.

Apoštolská knihovna zrestaurovala dva důležité čínské rukopisy

www.radiovaticana.cz - 30. July 2020 - 14:17

Vatikán. Navzdory několikaměsíčnímu uzavření Vatikánské apoštolské knihovny neustala její pilná interní práce, jak dosvědčuje nedávné spuštění nových webových stránek a usnadnění procedury při podávání žádostí o reprodukci rukopisů a dalšího materiálu.  

Papež poděkoval hnutí bezzemků za solidaritu

www.radiovaticana.cz - 29. July 2020 - 14:11

Vatikán/Brazílie. „Jménem papeže Františka a rovněž svým jménem vyjadřuji radost nad krásným gestem, jímž je distribuce potravin, kterou v těchto časech Covidu 19 v Brazílii uskutečňují rodiny z hnutí pozemkové reformy“, píše kardinál Michael Czerny, podsekretář sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, u příležitosti Dne pracujících v zemědělství, který v Brazílii připadl na 25. července. List kardinála Czerného zveřejnilo dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.

Kardinál Becciu: Kontemplace a akce jsou dvojím rozměrem církevní služby

www.radiovaticana.cz - 29. July 2020 - 14:11

Vatikán. Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Angelo Becciu, o dnešní liturgické památce sv. Marty sloužil v Římě mši svatou, při níž složily slavné sliby tři desítky řeholnic z kongregace Marty a Marie (“Marta y Maria”).

Katalánie pokutuje barcelonskou arcidicézi za konání bohoslužby

www.radiovaticana.cz - 29. July 2020 - 14:11

Barcelona. Katalánská vláda vystavila pokutu barcelonské arcidiecézi za překročení početního limitu účastníků mše, kterou sloužil v neděli 26.července v bazilice Sagrada Familia kardinál Juan José Omella. Tento limit je stanoven na 10 osob. Byla to však právě katalánská vláda, která požádala místní církev, aby baziliku zpřístupnila turistům při zachování příslušných odstupů mezi účastníky, což při rozlehlosti tohoto chrámového skvostu umožňuje vstup až 1700 osobám.

Pandemie nás staví před základní otázky života a víry

www.radiovaticana.cz - 28. July 2020 - 17:06

Vatikán. „Společenství a naděje“ je titul, který Vatikánské knižní nakladatelství, potažmo vatikánský Úřad pro komunikaci, zvolil pro italskou verzi knihy kardinála Waltera Kaspera a otce George Augustina (Comunione e speranza, LEV 2020, stran 166). Jak praví její podtitul, kniha bývalého předsedy Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a německého pallotina, který založil a vede institut pojmenovaný po zmíněném kardinálovi, shromažďuje texty pojednávající o tom, jak „dosvědčovat víru v období koronaviru“. Papež František ji opatřil následující předmluvou.

Věda a pravda nejsou předmětem demokracie

www.radiovaticana.cz - 28. July 2020 - 14:05

V článku Klimatické změny v minulých dobách se prof. Giovanni P. Gregori zamýšlí nad některými názory, které nepatřičně zapustily kořeny do kolektivního podvědomí v kontextu této problematiky, které se dotýká encyklika věnovaná péči o společný domov, Laudato si´. Píseň tvorstva sv. Františka z Assisi by podle prof. Gregoriho měla být jakousi obdobou Hippokratovy přísahy pro všechny, kdo se zabývají studiem přírody. Článek italského geofyzika demaskuje mnohá klišé, mediální nedopatření, jakož i dnes velice aktuální a rozmanité ingerence politiky do přírodních věd.

Otec Bamonte: Záleží, na čí straně jsme. Dotaz zní – zříkáš se ďábla a věříš v Boha?

www.radiovaticana.cz - 27. July 2020 - 17:03

Itálie. Kniha, která spojuje teorii s praxí, hodí se k počáteční i trvalé formaci, ačkoli se nejedná o sumu veškerých znalostí o exorcismu. Těmito slovy představil novou příručku Mezinárodní asociace exorcistů, nazvanou “Směrnice pro službu exorcismu ve světle aktuálního obřadu”, její předseda, otec Francesco Bamonte.

Poselství Páně k 5. výročí vydání encykliky Laudato si´

www.radiovaticana.cz - 27. July 2020 - 14:01

Mezi zastánce tvrzení o probíhající klimatické změně patří také Ing. RNDr. Václav Němec CSc., jenž byl Mezinárodní unií geologických věd (IUGS) uznán za otce oboru zvaného geoetika, o níž pořádá každoročně mezinárodní konference, a komentoval již samotné vydání encykliky (viz článek Správný výklad encykliky papeže Františka „Laudato si´ v časopise Doba seniorů č. 12/2015, str. 10-11, ZDE). Spolu s mnoha jinými kolegy zejména z oboru geologických věd však nespatřuje příčinu změny klimatu v rostoucím množství tzv. skleníkových plynů, na jejichž vzniku má lidská činnost mimochodem prokazatelně mizivý podíl. Tento český geoetik se v reflexi, kterou nabídnul naší redakci, zamýšlí nad tím, jaký význam může mít v tomto kontextu rostoucí seismická a vulkanická činnost naší planety

Vycházejí Směrnice pro službu exorcismu

www.radiovaticana.cz - 27. July 2020 - 14:01

Itálie. Mezinárodní asociace exorcistů publikovala v padovském nakladelství Edizioni MessaggeroSměrnice pro službu exorcismu ve světle jeho aktuálního obřadu”. Kniha, původně zamýšlená pouze pro úzký okruh kněží, kteří jsou v církvi pověřeni touto službou, se tak stává příležitostí pro všechny zájemce, aby si utřídili znalosti o této svátostině, leckdy opředené senzacechtivými či hororovými historkami, byť je předně určena “vykonavatelům služby exorcismu a těm, kteří se na ni připravují”.

Ježíš vzbuzuje radost z objevení smyslu života

www.radiovaticana.cz - 26. July 2020 - 13:59

Vatikán. Před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik stovek lidí, aby si vyslechli nedělní promluvu, kterou Petrův nástupce pravidelně pronáší z okna ve třetím patře Apoštolského paláce. Papež František komentoval evangelium z liturgie 17. neděle v mezidobí (Mt 13,44-52) a nakonec zmínil dnešní (26.7.) liturgickou památku sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. 

Stránky

Subscribe to OŘÍK agregátor