Oslava narozenin Panny Marie na Šmelcovně

Tentokrát naše každoroční pouť na Šmelcovnu vyšla na 8. září, tedy den Narození Panny Marie.

Cestu dolů z Javůrku na Šmelcovnu jsme zvládli jako nic. Doslova jsme seběhli dolů. Tam jsme se shromáždili u kapličky Panny Marie Bolestné a tam vykonali pobožnost k Panně Marii spojenou s duchovním svatým přijímáním.

Na závěr se všichni přesunuli do hostince u Čadíků, aby tam zhltli výborný řízek (mnozí na něj mysleli už během pobožnosti).

Na úplný závěr bylo třeba vyjít nahoru ze Šmelcovny do Javůrku. To už nešlo samo – do prudkého kopce, za horkého odpoledne... Přesto všichni farníci byli jistě celým výletem občerstveni!