Hasičský červen

Patronem hasičů, jak všichni ví, je sv. Florián, jehož památku slavíme 4. května. Letos však to byl měsíc červen, ve kterém naše farnost pocítila přítomnost hasičů silněji než kdykoli předtím.

Nejprve (dne 7. června 2013) hasiči pomohli opravit zatékající střechu a nasadit spadlé svody na faře v Ostrovačicích. Ochotně přistavili plošinu s dlouhým žebříkem tak, že pokrývač mohl udělat vše potřebné.

Potom jsme v Říčanech dne 22. června 2013 oslavili 125. výročí vzniku říčanského sboru dobrovolných hasičů. Této oslavy se zúčastnilo mnoho představitelů politického a kulturního života, taky např. Ing. Stanislav Juránek, významný představitel KDÚ-ČSL a Jihomoravského kraje. Kněz určený pro službu uniformovaným složkám P. Rostislav Novotný požehnal prapor a novou (repasovanou) LIAZku, která bude hasičům v dalších letech pomáhat při jejich službě.

Říčanským hasičům z celého srdce děkujeme a k jejich záslužné činnosti jim přejeme a vyprošujeme vše dobré!