Cesta 21 v roce 2016

Sdružení Cesta 121 má za sebou osmý rok své existence. Jeho posláním je poskytovat služby stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi.

„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“

Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do svého názvu číslici 121: „Chceme být cestou, k níž budou moci kněží upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých. Rádi bychom pro ně byli nadějí, že právě po této cestě jim přijde pomoc, která je z jejich soužení vysvobodí.“

Předsednictvo sdružení tvoří P. Prokop Siostrzonek, známý benediktin, převor břevnovského kláštera, Mgr. Antonín Randa, bývalý šéfredaktor Katolického týdeníku a Martin Steiner, ekonom.

V příloze posledního čísla Katolického týdeníku byla zveřejněna rozsáhlá reportáž o konkrétních formách služeb a pomoci, kterou sdružení poskytuje potřebným kněžím v jejich stáří a nemoci. Samozřejmě všechno stojí peníze. Pro vás, kdo chcete ve vánoční době věnovat i menší finanční obnos jako dar na smysluplnou věc, zveřejňujeme potřebné identifikační údaje. Děkujeme!

IČ: 265 81 701,
DIČ: CZ26581701

Telefon: +420 224 250 395, 736 500 703 (GSM brána)

E-mail: info@cesta121.cz

Bankovní spojení:
UniCredit Bank, a.s.
č.ú.: 2102001767/2700