Při oslavě 240. výročí založení Brněnské diecéze vzlétne nad Petrovem 240 balónků

Jubilejní 240. výročí založení brněnské diecéze (5. prosince 1777) bude v roce 2017 připomínáno řadou akcí a aktivit. Patří k nim především tři pontifikální děkovné bohoslužby.

První z nich proběhne v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla ve čtvrtek 29. června 2017.

Již v 9.30 hodin bude brněnský diecézní biskup Mons Vojtěch Cikrle předsedat pontifikální bohoslužbě konané při příležitosti ukončení školního roku.

Poté (v  9.55 hodin) biskup Cikrle promluví k výročí založení diecéze, a v 11.00 hodin, v pravé „petrovské“ poledne, vypustí přítomní 240 modrých, bílých, žlutých a červených balónků jako symbolické poděkování Bohu. Barvy vycházejí z barev vlajky brněnské diecéze.

Jsou zváni všichni fotografové, kteří mohou své snímky z vypouštění balónků následně zaslat na adresu brnoiskupstvi.cz. Nejzdařilejší záběry budou zveřejněny na webu biskupství.

Večerní mši v 17.30 hodin bude předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Právě z olomoucké diecéze se v roce 1777 brněnská diecéze „odpojila“ a v Olomouci tím vzniklo arcibiskupství. Mši předchází v 16.30 hodin adorace.

Další připravované akce k oslavě 240. výročí založení brněnské diecéze:

Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017 v 17.00 hodin oratorium Mesiáš.

V sobotu 2. září 2017 oslaví více než dva tisíce přítomných založení diecéze s brněnským diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem na XIV. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.

Biskup Cikrle jubilejní rok ukončí v sobotu 2. prosince 2017 děkovnou bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla spojenou s oceněním farníků. 

Redakce - ze zprávy Martiny Jandlové, tiskové mluvčí BB, kráceno