Setkání k výročí ukončení 1. světové války

11. listopadu 2018 se konalo v Ostrovačicích u památníku padlých vojáků setkání k výročí ukončení 1. světové války. Setkání zorganizovali občané z Rosic, kteří si chtěli tímto způsobem vzpomenout na své předky, zemřelé v 1. světové válce, a chtěli tak učinit v Ostrovačicích, poněvadž v Rosicích se žádný památník k 1. světové válce nenachází. Na začátku setkání byl položen věnec k poctě padlých. Následovala krátká pobožnost s čtením z Bible i modlitbami. Setkání bylo zakončeno českou státní hymnou.

Modlitba
Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj,
a on za nás prolil svou krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu.
Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry, 
kteří položili životy v bojích první světové války. 
Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého a dáš jim svůj věčný mír.
Prosíme tě i za ty,
kteří byli hluboce zraněni v důsledku války jak na těle, tak na duchu.
Zahlaď tyto bolestné rány.
Prosíme tě za smíření zla,
které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo.
Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír.
Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.
Amen.