Liturgie

Církevní rok

V neděli 1. prosince začal nový církevní rok.

Chovám v sobě opravdu hlubokou úctu a obdiv k našim předkům. Jejich život měl svůj řád. Jedli spolu, pracovali, smáli se i plakali, žili svoje životy. Řídili se tím, čím je vedl církevní rok.

Liturgické oblečení

CO MOŽNÁ NEVÍME
Alba (z lat. alba vestis) je bílé roucho a značí čistotu srdce, kterou nám dobyl Kristus svou vlastní krví.
Cingulum (lat. = pás) - bílý lněný provaz, jímž se přepásává alba a značí zdrženlivost od zlých žádostí.
Štola (řec. stolé - šat) - dlouhý pás, který se pokládá zezadu kolem krku a splývá přes ramena dopředu. Značí jho Kristovo, jež má kněz radostně nést.
Rocheta (neboli komže) - z lat. carnisia, je zkrácená alba, sahající po kolena. Užívá se jí při udílení sv. svátostí a při průvodech.

Subscribe to RSS - Liturgie