Mládež

Setkání mládeže 13.5.

13.05.2011 - 19:00

V pátek 13. 5. 2011 večer v 19.00 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Dvě postní setkání mládeže

V posledních dnech, na přelomu března a dubna, se dvakrát za sebou setkala mládež z našich farností. Tato setkání byla velice rozdílná, obě však přinesla většině z nás radost a přiblížila nás (snad) Bohu.

Setkání mládeže při bowlingu

Prvním z nich bylo setkání při bowlingu.

Setkání mládeže 8.4

08.04.2011 - 18:45

Dne 8. dubna 2011, v předvečer postní duchovní obnovy, bude na faře setkání mládeže, tentokrát s o. Josefem Havelkou. Podrobnosti o setkání jsou na facebooku.

Setkání mládeže při bowlingu

31.03.2011 - 19:00

Tentokrát bude setkání mládeže na neobvyklém místě... Další informace viz na facebooku.

Setkání mládeže 18.2.

18.02.2011 - 18:45

Dne 18. února 2011 (ano, pozor! setkání bylo o dva týdny posunuto kvůli pololetním prázdninám) bude na faře obvyklé setkání mládeže. Podrobnosti o setkání se dozvíte na Facebooku.

Setkání mládeže 7.1.2011

Skupina naší mládeže "OŘÍK" zdraví všechny farníky v novém roce!

První setkání mládeže našich farností v novém roce se konalo dne 7. ledna. Spolu jsme oslavili příchod nového roku a popřáli si všechno dobré v něm.

Setkání mládeže 7.1.2011 (pozvánka)

07.01.2011 - 18:45

V pátek 7. 1. 2011 večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Setkání mládeže 3.12.

03.12.2010 - 18:45

V pátek 3. 12. 2010 večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Setkání mládeže 5.11.

05.11.2010 - 18:45

V pátek 5. 11. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Setkání mládeže 8.10.

08.10.2010 - 18:45

V pátek 8. 10. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Představujeme společenství naší mládeže

Pokud si v pátek k večeru vyjdete na poklidnou procházku po Ostrovačicích a uslyšíte z fary hudbu nebo nějaký hluk, nemusíte se bát, pan farář si nezaložil kapelu ani nezačal pronajímat faru turistům. To jen probíhá další setkání mládeže našich farností. Mladí se takto na faře schází už přes půl roku, vždy v pátek jednou za měsíc.

Rok od našeho biřmování

Hlavním tématem setkání mládeže 12. 9. 2010 bylo biřmování, přesněji řečeno "uplynul rok od našeho biřmování".

Většina z účastníků setkání totiž přijala biřmování před rokem dne 6. 9. 2009.

Setkání mládeže 9.7.2010

Dne 9. července se na faře konalo obvyklé každoměsíční setkání mládeže. Jelikož jsou prázdniny, setkání nebylo tak úplně obvyklé, odehrávalo se z větší části na farní zahradě, u táboráku. Prostor mělo nejen opékání špekáčků a sezení u ohně, ale taky hraní různých her či zpívání s kytarou.

Výlet mládeže 7.8.2010

07.08.2010 - 14:00

Zveme mládež našich farností na prázdninové setkání dne 7. 8. 2010. Sraz bude ve 14 hodin u křížku mezi Říčany a Veverskými Knínicemi. Přijeďte na kolech. Společně pojedeme na „Bahňák“, kde se vykoupeme, případně pojíme spolu to, co si přineseme s sebou nebo koupíme na místě.

Setkání mládeže 4.6.2010

Setkání mládeže dne 4.6.2010 proběhlo opět v přátelském duchu. Nejprve jsme chvíli mluvili na téma komunikace (především v partnerském životě), pak jsme si promítli krátký film s názvem „Konflikt“. Po krátké přestávce pak nám Vašek ve své presentaci představil svou oblíbenou skupinu „The White Stripes“. A pak už jsme jen hovořili...

Stránky

Subscribe to RSS - Mládež