Mládež

Setkání mládeže 7.1.2011 (pozvánka)

07.01.2011 - 18:45

V pátek 7. 1. 2011 večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Setkání mládeže 3.12.

03.12.2010 - 18:45

V pátek 3. 12. 2010 večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Setkání mládeže 5.11.

05.11.2010 - 18:45

V pátek 5. 11. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Setkání mládeže 8.10.

08.10.2010 - 18:45

V pátek 8. 10. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Představujeme společenství naší mládeže

Pokud si v pátek k večeru vyjdete na poklidnou procházku po Ostrovačicích a uslyšíte z fary hudbu nebo nějaký hluk, nemusíte se bát, pan farář si nezaložil kapelu ani nezačal pronajímat faru turistům. To jen probíhá další setkání mládeže našich farností. Mladí se takto na faře schází už přes půl roku, vždy v pátek jednou za měsíc.

Rok od našeho biřmování

Hlavním tématem setkání mládeže 12. 9. 2010 bylo biřmování, přesněji řečeno "uplynul rok od našeho biřmování".

Většina z účastníků setkání totiž přijala biřmování před rokem dne 6. 9. 2009.

Setkání mládeže 9.7.2010

Dne 9. července se na faře konalo obvyklé každoměsíční setkání mládeže. Jelikož jsou prázdniny, setkání nebylo tak úplně obvyklé, odehrávalo se z větší části na farní zahradě, u táboráku. Prostor mělo nejen opékání špekáčků a sezení u ohně, ale taky hraní různých her či zpívání s kytarou.

Výlet mládeže 7.8.2010

07.08.2010 - 14:00

Zveme mládež našich farností na prázdninové setkání dne 7. 8. 2010. Sraz bude ve 14 hodin u křížku mezi Říčany a Veverskými Knínicemi. Přijeďte na kolech. Společně pojedeme na „Bahňák“, kde se vykoupeme, případně pojíme spolu to, co si přineseme s sebou nebo koupíme na místě.

Setkání mládeže 4.6.2010

Setkání mládeže dne 4.6.2010 proběhlo opět v přátelském duchu. Nejprve jsme chvíli mluvili na téma komunikace (především v partnerském životě), pak jsme si promítli krátký film s názvem „Konflikt“. Po krátké přestávce pak nám Vašek ve své presentaci představil svou oblíbenou skupinu „The White Stripes“. A pak už jsme jen hovořili...

Setkání mládeže 9.7.

09.07.2010 - 18:45

V pátek 9. 7. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte (členové skupiny OŘÍK) na facebooku.

Setkání mládeže 4.6.

04.06.2010 - 18:45

V pátek 4. 6. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Setkání mládeže brněnské diecéze 2010

Každý rok před Květnou nedělí se koná v Brně na Petrově setkání mládeže celé naší diecéze. Tento rok to nebylo jen tak obyčejné setkání. Jednak z důvodu, že z našich farností se zúčastnilo sedm mladých, což je za posledních několik let rekordní počet. A jednak se slavily „dvacáté narozeniny“. Setkání se totiž konalo už dvacátý rok.

Pravidelná setkávání mládeže jsou na světě!

Celý jeden rok probíhala příprava na biřmování, během které se biřmovanci téměř každý týden scházeli na faře a duchovně se vzdělávali. S biřmováním naše setkávání skončilo. Několik mladých z našich farností však nyní projevilo zájem o další setkávání a o vznik společenství mládeže, které v našich farnostech chybí. Byla by také škoda nevyužít možnosti fary, především nového farního centra. Proto se koncem února na faře sešlo několik mladých zájemců s panem farářem a zahájili tak pravidelné setkávání mládeže z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic.

Setkání mládeže 23.4.

23.04.2010 - 18:45

V pátek 23. 4. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Setkání mládeže 26.3.

V pátek 26. března se uskutečnilo další setkání naší mládeže. Bylo nás tam (v některých chvílích) až dvanáct.

Po modlitbě a promítnutí krátkého filmu z Exitu 316 "Život pro druhé" se stal hlavním protagonistou setkání Lukáš, který nám představil svou hudební skupinu, a taky svou elektrickou kytaru, na kterou nám i něco zahrál.

Stránky

Subscribe to RSS - Mládež